Hjärtkirurgi

Det finns ett stort antal hjärtsjukdomar på djur och en del av dem kan åtgärdas via hjärtkirurgi.

Åtgärder där hjärtkirurgi används

Som exempel kan nämnas ballongsprängning vid förträngningar av kärl (ofta medfödda missbildningar) och så kallad PDA (persisterande ductus arteriosus) och pacemaker.

Man kan åtgärda problemet genom att gå in via ett kärl men ibland krävs en öppen bröstkirurgi. Det krävs ett erfaret operationsteam för att utföra dessa ingrepp.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas