Elektroterapi

Elektroterapi gör att läkningsprocessen påskyndas och är samtidigt smärt-lindrande. Vi använder oss av TENS, NMES och intraljud.

Oftast sker elektroterapi i kombination med annan behandling.

Kliniker som erbjuder denna tjänst