Avmaskning övriga djur

Avmaskning av kaniner och gnagare

Dessa djurslag har mycket sällan problem med inälvsparasiter varför någon rutinavmaskning inte rekommenderas. Misstänker du att ditt djur har problem bör du i stället lämna in avföringsprov för analys.

Avmaskning av papegoja

Vi rekommenderar inte rutinavmaskning för inomhuslevande papegojor, eftersom dessa extremt sällan drabbas av inälvsparasiter. För en papegoja som tillbringar en hel del tid utomhus med markkontakt kan avmaskning däremot ibland vara nödvändigt. Bästa sättet att bedöma om avmaskning bör ske är att lämna in ett avföringsprov för bedömning.

Avmaskning av reptil

Hos importerade reptiler är inälvsparasiter ett vanligt problem. Eftersom många reptilägare inte känner till varifrån reptilen kommer blir därför rutinavmaskning en vanlig åtgärd. Problemet är dock att reptiler kan drabbas av många olika typer av inälvsparasiter, varför de vanligaste preparaten inte alltid har effekt. Har din reptil envisa besvär med magtarmstörningar kan därför ett avföringsprov vara viktigt att analysera för att bedöma om något annat preparat måste sättas in.

Importerade reptiler har ofta inälvsparasiter. Med avföringsprov tar vi reda på vilket preparat som är lämpligt för avmaskning.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas