Akutkirurgi

Den kirurgi som betecknas som akut för hundar och katter är sådana ingrepp som inte kan vänta till närmaste bokningsbara tid, eftersom det skulle innebära ett allvarligt lidande och/eller risk för djurets liv. Till dessa ingrepp räknas bland annat livmoderinflammation, föremål som fastnat i tarmen, kejsarsnitt, magomvridning, ögon som behöver opereras bort på grund av grava skador, urinrör som blockerats av urinkristaller eller stenar, infekterade leder som behöver spolas samt vissa sårskador.

Det händer ofta att ett djur har något av dessa problem men ändå inte kan sövas omedelbart eftersom deras allmäntillstånd inte är gott nog för att klara av en narkos. Dessa djur måste först stabiliseras, vilket ofta handlar om att återställa vätskebalansen och korrigera avvikande pH-värde eller elektrolytvärde i kroppen. Veterinären avgör från fall till fall var gränsen går där risken för narkos blir lägre än risken med att skjuta upp ingreppet.