Tamlin – en hjälte i Specialistdjursjukhuset Helsingborgs cancerforskning

tisdag 4 juni 2019
tamlin_800x400
  • Specialistdjursjukhuset Helsingborg

I studierna för att utveckla nya sätt att behandla cancer hos människor används forskningsresultat från hundar. Huskyn Tamlin, som själv har cancer, är en viktig del av projektet vilket gör honom till en hjälte för många.

Tamlins egna sjukdomshistoria sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Han har ett sarkom (cancer) på vänster armbåge och första gången han opererades för sin tumör var i oktober 2012. Två år senare kom den tillbaka. Efter det har han opererats flera gånger, och för varje gång återkommer tumören snabbare, senast bara några veckor efter operationen.

Nu kan tumören inte behandlas med ordinära medel längre, men Tamlin ger inte upp. De blå ögonen strålar fortfarande av livslust och han är en glad hund på snart 13 år med god livskvalitet. Av den anledningen har hans ägare valt att låta honom delta i forskningsstudien på djursjukhuset.

Projektet är ett samarbete mellan Evidensia Specialistdjursjukhus Helsingborg och CanImGuide Therapeutics AB. Målet med studien är att utvärdera en helt ny behandling av cancer och effekter vid olika dosnivåer. Som ansvarig veterinär står Majbritt M E Larsen. Hennes arbete och forskning inom onkologi har gjort att hon är en av de nominerade till Årets Veterinär 2019.

Efter sin första behandling har Tamlin blivit piggare och tumören minskat.  Än är det för tidigt att dra några slutsatser, men vi hoppas att det goda resultatet håller i sig och håller tummarna för världens finaste och modigaste husky!

Därför används hundar i cancerforskning

Antalet cancerfall ökar hos både hundar och människor. Cancer anses numera vara den vanligaste dödsorsaken hos hundar över 10 år. Eftersom hundars cancer är mer lik människors än många andra djurarters, är de ett utmärkt komplement till human cancerforskning.

Hundar med elakartade tumörer som inte kan behandlas på traditionellt sätt ingår i studien. De kliniska undersökningarna innefattar bland annat röntgenundersökningar och provtagning på tumören innan behandlingen påbörjas. Hundarna utvärderas och behandlas löpande, med täta kontroller på djursjukhuset.