Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Stora steg framåt i Evidensias medarbetarundersökning

måndag 2 november 2020

Evidensia Sveriges medarbetarundersökning för 2020 genomfördes under september och visar på höjda resultat samt tydligt förbättrad tilltro till arbetsgivaren. Undersökningen fungerar också som fingervisning om hur insatser och satsningar ska se ut.

För första gången bestod den digitala enkäten av enbart eNPS-frågan ”Skulle du rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant”? Evidensia totala eNPS-resultat landade på 10,3 – en ökning med hela 16,3 steg från 2019. Snittet för eNPS-värdet för alla branscher i Norden ligger på 7, Evidensias 10,3 är därför något vi är stolta över!

Pia Madsen HR-chef på Evidensia Sverige berättar:

– Tidigare har undersökningen bestått av ett större frågeformulär med omkring 60 frågor. Det har gjort den väldigt omfattande och i viss mån tidskrävande. Med endast en fråga att besvara använde sig många av frisvaren för att motivera sin gradering ytterligare. Det tycker vi är bra då man kan utläsa mycket av dem.

Den stora ökningen från förra gången beror på flera faktorer tror hon.

– Bland svaren syns exempelvis att Evidensias arbete med att utveckla djursjukvården har gått hem hos medarbetarna, men även arbetsplatsmiljön har en framträdande roll. Det vet vi sedan tidigare, därför är våra ledarskapsutbildningar satsningar som ger utväxling för alla. Genom att ta pulsen på medarbetarna försäkrar vi oss om att jobba med rätt saker.

Tilltro till företaget under pandemin

I jämförelsen med andra branscher står Evidensia sig bra överlag. Som vårdaktör vill vi att djurägarna ska vara nöjda, men det förutsätter dessutom nöjda medarbetare. eNPS:et för 2020 är ett kvitto på oss som arbetsgivare. Med ett år i pandemins tecken hade kurvan kunnat peka nedåt, men så har inte blivit fallet. Undersökningen visar tvärtom att de anställda känner tilltro till Evidensia och sin arbetsplats.

– Hur coronapandemin hanterats inom företaget har betydelse. Vi märker att Evidensias snabba åtgärder och jobb med förebyggande samt aktiva insatser varit uppskattade. Fokus låg på att skydda de anställda så de kunde göra det de är bäst på, ta hand om djuren. Den tryggheten är mycket värd, säger Pia.

Röster från medarbetare:

”Vi har en bra blandning mellan stort företag med mycket resurser och ett litet företag med stora möjligheter att påverka”

 

”Modern arbetsgivare, tydlighet i inriktning och ett stort fokus på djursjukvård”

Ord som väger tungt

När Pia tog del av undersökningsresultatet identifierade hon en rad återkommande värdeord.

– Omtanke, bry sig, tar hand om varandra, kollegial och god stämning syns bland de känslostyrda uttrycken. Men många påtalar också att de värdesätter tillgången till teknik och kompetens som viktig del av sitt yrkesutövande. Det illustrerar att Evidensia är en mix av mjuka och hårda värden, tycker jag.

Orden, åsikterna och resultaten ska nu förvaltas både på central och lokal nivå, förklarar HR-chefen.

– Vi fortsätter på banan med att vara lyhörda inför det medarbetarna vill utveckla. De interna rösterna hjälper oss ta Evidensia framåt och hänga med i utvecklingen utan att stanna.

 

eNPS-modellen (employee Net Promoter Score)

eNPS är ett sätt att mäta nivån av arbetstillfredsställelse hos medarbetare. Frågan som ställs besvaras på en skala från 0-10.

De som svarar 9-10 = Ambassadörer – i högsta grad villiga att rekommendera

De som svarar 7-8 = Neutrala

De som svarar 0-6 = Kritiker – inte särskilt troliga att rekommendera

eNPS-värdet får man fram genom att ta andelen Ambassadörer minus andelen Kritiker. Detta ger ett värde från -100 till +100 där allt över 0 är acceptabelt. 10 anses vara bra och från 50 är utmärkt.