Stolthet över kollegor nominerade till Årets Veterinär 2020

måndag 17 augusti 2020
bild

Årets Veterinär är en utnämning instiftad av VeterinärMagazinet, nomineringar görs av verksamma inom djursjukvårdsbranschen och vinnaren utses varje höst på Veterinärkongressen. Under sommaren har fyra Evidensiamedarbetare nominerats till den aktningsvärda titeln.

Våra kollegor som utmärkt sig och därmed lyfts fram är (hittills)

  • Emma Riberdahl, leg. veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • Sivert Viskjer, Chefveterinär kirurgi Diplomate ECVS
  • Alexander Larsson leg. veterinär med exotickompetens
  • Anna-Maria Andersson, leg. veterinär, Veterinärmedicine doktor och verksam som Hygiene Director för IVC Evidensia Europa

Motivering Emma:

”Jag vill nominera Emma Riberdahl vid Evidensia Södra Djursjukhuset, för sin breda och gedigna kompetens inom internmedicin, IVA och tandvård. Emma är som ett levande veterinärlexikon och lyckas förmedla och förklara diagnoser och genomtänkta behandlingsstrategier för djurägare på ett begripligt sätt. Djurägare som varit hos Emma med sitt djur vittnar om ett oerhört kunnigt bemötande.”

Motivering Sivert:

”Jag vill nominera Sivert Viskjer vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, för sitt lugn och noggrannhet vid undersökningar, och sin kirurgiska skicklighet. Det känns alltid tryggt att remittera till en sådan typ av veterinär, som dessutom tar sig tid och är generös med att dela med sig av sitt kunnande.”

Motivering Alexander:

”Jag och mina kollegor vill nominera Alexander Larsson till Årets Veterinär. Alexander, som jobbar på Evidensia Djurkliniken Roslagstull, är en otroligt uppskattad veterinär som tar hand om sina patienter och djurägare med ett härligt engagemang. Han är väldigt omtyckt av våra djurägare, vuxna som barn, och han förstår vikten av att följa upp sina patienter. Detta uppskattas enormt av djurägarna samt av oss som jobbar med honom. Alexander är en mycket uppskattad kollega som alltid tar sig tid att involvera sina sköterskor och kollegor så att alla drivs framåt. Att arbeta på Roslagstull är utmanande på många sätt, fram för allt på grund av bredden på arter vi behandlar. Alexander har stor törst efter korrekt kunskap och utvecklas i snabb fart, vilket smittar av sig på kollegorna.”

Motivering Anna-Maria:

”Jag vill nominera Anna-Maria Andersson, Leg vet, Veterinärmedicine doktor och verksam som Hygiene Director för IVC Evidensia Europa.

En viktig del i arbetet för hållbar veterinärmedicinsk kvalitet är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala djur- och folkhälsan. Anna-Maria Andersson arbetar enbart med dessa frågor och stöttar såväl klinikerna i sitt dagliga arbete, som ledningen i sitt strategiska hållbarhetsarbete.

Anna-Maria är, efter att ha arbetat som klinikveterinär, forskarutbildad och disputerad inom hygienfrågor, smittskydd, epidemiologi, biostatistik och diagnostikutvärdering. Anna-Maria kan tekniska detaljer om ventilationsflöden, byggkonstruktion, arbetsflöden och hygiensäkra ytmaterial – i kombination med avancerad mikrobiologi och smittskydd, som få eller ingen annan har. Hon rådger vid nybyggnation av kliniker för att åstadkomma en så patientsäker miljö som möjligt och för att få ett optimalt smittskydd, samtidigt som hon också bistår i hanteringen av smittsamma utbrott, saneringsarbeten på klinik och teknisk utveckling inom antibiotikakontroll.

Hon har även skrivit Evidensias nya Hygiene Guidelines för hela IVC Evidensia (1400 kliniker fördelade på 11 länder) med målsättning att höja vårdhygienskvaliteten ut i övriga Europa och göra det lätt att göra rätt.

Anna-Maria har även startat och är direktör för IVC Evidensias Infection Prevention and Control (IPC) Programme.

Självklart är Anna-Maria även engagerad i SVASP (Svenska Veterinärers nätverk för antibiotic stewardship), Strama Vets styrgrupp (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), samt sitter i Veterinär Vårdhygienförenings styrelse.

Sammanfattningsvis tycker jag att vi behöver uppmärksamma detta breda men samtidigt unika och livsviktiga arbete som Anna-Maria strävsamt och engagerat utför och som verkligen banar väg för veterinärmedicinen in i en mer hållbar framtid.”

Årets Veterinär-juryn består av VeterinärMagazinets chefredaktör Ingrid Kindahl, Marie Jury, chef för Väsby Djursjukhus och Torkel Ekman, vice ordförande i Veterinärmedicinska rådet.

Vi räknar dagarna och håller tummarna hårt fram till oktober då segraren/segrarinnan koras.