Södra Djursjukhusets kattklinik pratar katternas språk

måndag 20 februari 2023
Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens kurva genomgår en transformation. Sjukhuset bygger om, renoverar och blir ännu större. Bland förändringarna finns en satsning på en separat kattklinik, helt anpassad efter katternas behov och trivsel. 

En trappa upp ligger den helt nyrenoverade våningen på 300 kvm som är avsedd för bara katter. Innanför den egna dörren väntar reception, väntrum och 6 stycken rum där miljön är lugn och stilla. Hundarna lyser med sin frånvaro och personalen möter katterna på deras villkor.

Att det blev en egen kattklinik på Södra Djursjukhuset är en kombination av flera saker – sjukhusets kattgrupp som vuxit fram över tid, önskemål från kattägarna och hela verksamhetens expansion.  

- När planeringen framåt låg på bordet så var den här satsningen en självklarhet då det skulle främja katterna som faktiskt utgör 48% av vårt totala patientunderlag. Intresset och trycket från såväl personal som kattägare har varit en starkt bidragande faktor till att vi idag har en helt ny kattklinik, menar My Peterson som är avdelningschef och djurvårdare.

Utformat efter katternas behov 

Certifieringen Cat Friendly Clinic är en internationell kvalitetsstämpel för djursjukhus och djurkliniker som anpassat verksamheten för att kunna ta hand om och bemöta katter på bästa sätt, samt utbildat sin personal i detta syfte. Målet är att göra veterinärbesöket mindre stressande för katten.

Södra Djursjukhuset har sedan tidigare en guldcertifiering, men vill värna katternas välbefinnande ytterligare, därav den helt egna kattkliniken inne i sjukhuset. De skräddarsydda lokalerna tillsammans med personalens specifika kattkompetens följer samtliga kriterier för kattvänlig klinik – i väntrummet finns filtar att lägga över buren för lugn och ro, vägghyllorna gör så burarna inte behöver stå direkt på golvet, och med undanskymda utrymmen slipper katterna sitta mitt emot varandra.

Känslan av trygghet följer med in på undersöknings- och behandlingsrummen. Precis som i väntrummet sitter det lugnande doftavgivare i väggarna samt att personalen sprejar sig med samma doft. Katter är flyktdjur och vill kunna gömma sig, den driften tar man hänsyn till vid undersökningen som görs med filt och halkmatta på bordet. I övrigt har alla rum fönster utåt så katterna ser vad som händer utanför, annars är rummen fria från element som kan skapa oro.  Inneliggande katter på vård-, operation- och uppvakningsavdelningen har också sitt egna kattstall.

- Hanteringen av katten kräver att du måste tänka om och tänka på kattens sätt, förklarar Sanna Eklund, veterinär och avdelningschef. Ett exempel är blodprovstagning som är lättare på hundar. Katter, däremot, sitter sällan still på befallning och gillar inte när man håller i deras tassar eller ben, därför hittar vi andra alternativ som katterna är bekväma med. Katter vill alltid känna sig lösa och smidiga så det utpräglade flyktbeteendet ger sig till känna så fort katten tycker att någon håller för hårt. Våra veterinärer och djursjukskötare går kurser i katthantering så det blir 100% självklart för dem att arbeta utifrån kattens behov och hur den reagerar i olika situationer. 

Går inte emellan

Södra Djursjukhusets medarbetare vars hjärtan slår extra starkt för katter kommer lägga majoriteten av sin arbetstid på kattkliniken. De veterinärer och djursjukskötare som är specialiserade på katter och går tidigare nämnda utbildningar schemaläggs till största delen på kattlistor. Denna uppdelning är inte bara av praktiska skäl, utan såklart också för katternas skull.

- Den kliniska personalen ägnar sig bara åt kattpatienter den dagen de arbetar på kattkliniken och går inte emellan. Har jag varit på en annan avdelning och kommer in och luktar hund innebär det ett stresspåslag hos katterna, berättar My Peterson. 

Målet: helt separerat från övriga avdelningar 

Tanken med kattkliniken är att ha vattentäta skott där hundar och katter aldrig möts, dock finns några undantag. 

- Kommer det in en katt som är riktigt, riktigt dålig är det den vanliga akuten som gäller då syftet är att snabbt rädda liv, säger Sanna Eklund.

Vi siktar verkligen på att göra det bästa möjliga för katterna, både bokade och akuta patienter, så den totala separationen från de andra avdelningarna kommer utökas efter hand. Bland annat vill vi ställa upp ett ultraljud på kattvåningen så man inte behöver gå ner vid ultraljudsundersökning, samt att kattsortimentet flyttas upp från butiken på entréplanet, fortsätter hon. 

Gamla bekanta och nykomlingar välkomnas 

Med satsningen och specialiseringen på katter får Södra Djursjukhuset ännu större möjligheter att ta emot remisser från mindre kliniker. Gamla bekanta och nykomlingar välkomnas en trappa upp, till kliniken där alla pratar katternas språk.