Så förhindrar vi eventuell smittspridning

måndag 23 mars 2020
hygien_800x400

Evidensia behöver, precis som alla andra, ta vårt ansvar vid den rådande risken för coronasmitta. Därför praktiserar vi noggrann hand-, klinik- och luftvägshygien hos oss. Våra besökare är välkomna som vanligt men uppmanas att följa våra hygieninstruktioner samt förhålla sig till följande:

  • Är du bekräftad bärare av covid-19 viruset, visar symptom som feber, hosta, snuva eller halsont alternativt satt i karantän för att du eventuellt kan vara smittad, besök inte våra djurkliniker eller djursjukhus

Stämmer du in på något av ovanstående:

  • Ring din klinik först för att informera om läget, tillsammans kan ni komma fram till en alternativ lösning
  • Låt någon annan som är symptomfri att ta ditt djur till veterinärbesöket
  • Behöver ditt djur AKUThjälp, vänd dig om möjligt till något av våra större djursjukhus
  • Använd gärna vår onlinetjänst Min Veterinär när du behöver rådgivning för ditt djur
  • Beställning av foder och andra tillbehör går att göra på se

Vi ber också alla djurägare om följande vid klinikbesöket:

  • Undvik trängsel – var i största möjliga mån enbart 1 person per patient inne på djurkliniken/djursjukhuset
  • Håll avstånd med minst 2 meter till oss som jobbar här och andra besökare. Ta också hänsyn till eventuella avståndsmarkeringar.

Tack för din medverkan. Tillsammans kan vi förhindra eventuell smittspridning!