På det nya djursjukhuset i Mölnlycke slår alla hjärtan i takt

onsdag 11 augusti 2021
goteborg

Göteborgs Djursjukhus Evidensia som öppnar 27 augusti är fyllt med specialister och spetskompetens. Men under samma tak finns även en extra fingertoppskänsla för vad som händer i hjärtat och hjärnan vid veterinärbesöket, vilket ska känneteckna hela sjukhuset.  

Dagens djursjukvård handlar mycket om de senaste årens veterinärmedicinska framsteg. Varje djursjukhus värt namnet bör tillhandahålla vård på toppnivå och modern teknisk utrustning. Det känslomässiga perspektivet är likväl viktigt, därför behöver miljön också vara välkomnande.

Detta har Göteborgs Djursjukhus i Mölnlycke tagit fasta på, därmed är det från grunden anpassat för sin verksamhet och hela vårdkedjan. Här är allt utformat på djurens villkor.

Tryggheten i att få bästa tänkbara vård, oavsett om det gäller vanlig öppenvård eller experthjälp, löper parallellt med upplevelsen när man träder in genom dörrarna. Sjukhuset värnar om patienternas och djurägarnas behov och det ska finnas en värme som präglar hela besöket. Logistiken samt flödet i byggnaden är inte enbart av praktiska skäl utan lika mycket för att minska eventuell rädsla. Av den anledningen är katter respektive hundar i stor utsträckning separerade från varandra på poliklinik, vårdavdelning, IVA och operation.

Djursjukhuschef Anders Jarlborg, med tidigare erfarenhet från humanvården, förklarar:

– Precis som i barnsjukvård där fokus läggs både på barn och förälder hörsammar vi såväl djur som djurägare. Det starka bandet mellan de två är av stor betydelse. För djuret är helhetsupplevelsen av vårdtillfället rent känslomässig medan ägaren också lägger in rationella aspekter. Vi behöver vara lyhörda för vad båda känner och tycker.

Tyst miljö lugnar

Hög ljudnivå har en negativ påverkan på patienterna, ur den aspekten var ljudisolering och tyst akustik viktiga i bygget av Göteborgs Djursjukhus. Patienterna blir lugnare när de slipper att mötas av en högljudd miljö. Det kan handla om något så litet som att bli hämtad i väntrummet istället för att någon ropar, säger Anders.

– Redan kort efter vår smygöppning i juni sa medarbetarna att de slagits över hur tyst det är och effekten på patienterna. Flera djurägare hade visat sin tacksamhet över detta.

Även om vi är ett stort djursjukhus får intrycket inte bli en burdus arena där ljuden studsar mellan väggarna. Med en skön stämning som genomsyrar hela sjukhuset kan vi göra besöket fritt från orosmoment. Hos oss ska man alltid känna sig omhändertagen.

Specialister viktiga för djurägarna

I regionen finns flera andra djurkliniker och djursjukhus där många håller fast vid den vårdaktör man använt under en längre tid. Men Anders menar att även om vanans makt är stor så spelar tillgången till specialister roll för var djurägarna tar sina djur. Lojaliteten ligger på individnivå och om den som behandlar djuret går någon annanstans följer de med.

– Kompetensen specialisterna står för är en garant för att ditt djur får rätt vård. Med den omfattande rekryteringen vi gjort så har ett flöde av specialister kommit hit. Det är här de jobbar nu och därmed blir vi ett av de mest specialisttäta djursjukhusen. Eftersom vi dessutom tjänar som remissinstans är det specialisterna som inger förtroende bland de som remitterar till oss.

På Göteborgs Djursjukhus finns specialister och spetskompetens inom:

  • dermatologi
  • laserkirurgi (den enda i regionen), titthålskirurgi och ortopedi
  • odontologi
  • internmedicin
  • anestesiologi
  • ögonlysning- och ögonkirurgi
  • reproduktion- och inseminering
  • onkologi

Förenade hjärtslag

Då invigningen bara är några dagar bort står Anders med medarbetare färdiga att bistå med allt som djurägarna vill ha hjälp med – från enkla åkommor och vaccinering till akuta skador, svårbedömda diagnoser eller avancerade operationer.

Och det allra viktigaste: genom att tillmötesgå känslor och tankar kommer Göteborgs Djursjukhus hjärta slå i takt med besökarnas.