Ökade förgiftningsfall hos katter skärper användningsvillkoren av musgift

torsdag 19 december 2019
katt_musgift_800x400

Kemikalieinspektionen agerar mot musgift som innehåller ämnet alfakloralos.

Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss måste dessutom samlas in.

Under hösten har många djurkliniker och djursjukhus bevittnat ett ökat antal förgiftningsfall med typiska symptom för alfakloralosförgiftning. Giftet drabbar katterna även sekundärt efter intag av förgiftade möss – tvärtom vad som tidigare kommunicerats från säljare.

Exempel på handelsnamn för produkter med alfakloralos är Black Pearl, Reddex, Flash, Grain, AF, Kobra Rax, Muskorn, Trinol, Alpha, Prevexor, No Mouse, Rodicium express, Racan, Magik och Muridax.

Förgiftningssymptom

Neurologiska symptom som bakdelsvinglighet, muskelryckningar i hud, öron och ansikte kännetecknar fallen. Ibland även totalförlamning. Många är kraftigt nedkylda om de vistats utomhus. I svåra fall är katterna helt medvetslösa under många timmar, medan giftet bryts ner. Symptomen kan likna de hos en påkörd katt men de saknar yttre skador.

Prognos vid förgiftning

Prognosen är beroende av hur mycket gift katten fått i sig samt hur snabbt den får vård. Vid svårare fall behövs stationärvård och intensivvårdsbehandling och då kan en hel del av katterna gå att rädda.

”Det har under hösten skett flera uppmärksammade fall där katter har dött efter att ha ätit förgiftade möss, och siffror från bland annat Universitetsdjursjukhuset vid SLU och veterinärkliniker runt om i landet bekräftar att antalet förgiftningsfall har ökat kraftigt. Det är mot den bakgrunden vi nu ändrar användningsvillkoren.”

Kerstin Gustafsson, teamledare inom tillståndsprövning på Kemikalieinspektionen

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats