Nytt ramavtal: Evidensia blir leverantör av veterinärtjänster till Tullverket och Kriminalvården

tisdag 11 april 2023
Tullverket och Kriminalvården får samma avtal som Polisen redan har med oss.

En ny upphandling av veterinärtjänster har skett i flera regioner där ramavtalen som tecknas med vinnande leverantörer löper som längst i fyra år. Denna gång gäller det planerad veterinärvård för Tullverkets sökhundar samt narkotikahundar inom Kriminalvården.

Nio stycken Evidensiakliniker och sjukhus har signerats som avtalsleverantörer och kan börja ta emot hundarna för att hjälpa till med:
•    vaccination
•    munhåleundersökning/munsanering
•    avlivning
•    besiktning inför köp
•    årlig rörelsekontroll

Tullverkets sökhundar

  • År 1967 började Tullverket använda sökhundar för att hitta narkotika. I dag används hundarna för att söka efter narkotika, vapen och ammunition.
  • Strax utanför Stockholm ligger Tullverkets hundskola där man utbildar både sökhundar och hundförare. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov vilket tar ungefär fem månader.
  • När ett nytt hundekipage är färdigutbildat ska det certifieras. Varje år gör sedan sökhundarna ett tjänstbarhetsprov som måste bli godkänt för att få fortsätta arbeta.

Kriminalvårdens narkotikahundar

  • Narkotikahundarnas jobb är att förhindra att droger kommer in på anstalter och häkten. De söker på klienter efter permissioner och på besökare.
  • Hundarna jobbar även förebyggande genom att regelbundet visa sig på anstalternas avdelningar, dessutom direkt med visitationer av personer, bostadsutrymmen, lokaler, fordon, post och utomhus med att söka av områden kring anstalt och häkte. Följande Evidensiaenheter är nu leverantörer av veterinärtjänster till Tullverket och Kriminalvården:

•    Specialistdjursjukhuset Strömsholm
•    Djurkliniken Nyköping
•    Djurkliniken Norrköping
•    Smådjurskliniken Jönköping
•    Ulvsby Smådjursklinik
•    Djursjukhuset Gammelstad
•    Veterinärhuset Lidköping 
•    Östersunds Djursjukhus
•    Djursjukhuset Sundsvall

Roligt att Evidensia kan stötta de skickliga hundarna i sitt snokande arbete på jakt efter olagligheter!