Min Veterinär – vård i mobilen för ännu fler!

tisdag 2 april 2019
min_vet_hund_800x400
  • Min Veterinär

Hos Min Veterinär går kompetens, trygghet och tillgänglighet hand i hand. Genom att utöka vår digitala vårdtjänst med fler av Evidensias egna veterinärer kan vi erbjuda längre öppettider. Det ger ännu fler djurägare möjlighet att boka tid för digital rådgivning.

Min Veterinär började i liten skala. För oss var det viktigt att först identifiera vilka behov som fanns och knyta rätt kompetens till tjänsten. Detta för att kunna garantera att vår egen onlineveterinär är väl underbyggd och kunna renodla den ytterligare efter hand. Syftet med Min Veterinär är att tillhandahålla kvalitetssäkrad trygg vård, oberoende var patienten befinner sig. Och då ville vi inte göra något förhastat.

Nu ser vi att det funkar! Vi får mycket bra omdömen av våra användare och antalet djurägare som vänder sig till Min Veterinär blir fler och fler.

Större bokningskapacitet

De första tre månaderna var bara uppvärmning. När vi går in på andra varvet ökar vi farten.

Från att tidigare vara öppet klockan 16-22 kommer det nu finnas större kapacitet att boka tider mellan 07-23 veckans alla 7 dagar.

För att öka tillgängligheten behövde vi fler nya kvalitetssäkrade veterinärer. Boel Sandros är en av dessa.

Boel har med sin fleråriga erfarenhet som smådjursveterinär sett en stor variation av patienter. Som patolog knöt hon till sig kunskap om sjukliga förändringar, ovanliga tillstånd och diagnoser. En veterinärtjänst för Sveriges ledarhundar innebar dessutom mycket telefonrådgivning och -konsultation till de synskadade ledarhundsförarna.

En dag i veckan blir Boel kvar på Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens kurva, men resterande tid viger hon åt att ge trygg rådgivning på Min Veterinär:

– Jag ser veterinärkonsultation på distans som en naturlig utveckling med flera fördelar. Djuren slipper stressen det kan innebära att åka till en klinik, men ändå få kvalificerad vårdrådgivning. Patienter som visar sig behöva klinisk vård kan snabbare identifieras och remitteras.

En självklar del av Evidensia

Min Veterinär började som ett komplement till vår kliniska vård, nu kan vi säga att den är en självklar del av den!