”Många sjukdomar hos våra djur beror på dålig tandhälsa”

torsdag 12 september 2019
magnus_andersson_medarbetare_800x400

Odontologi är läran om tänderna och dess sjukdomar. Magnus Andersson är odontologiansvarig på Evidensia Sverige. Här berättar han om djurtandvård då och nu samt hur dålig tandhälsa kan påverka våra sällskapsdjurs allmäntillstånd.

Att djur får tandproblem är mer regel än undantag. Tandlossning är den vanligaste sjukdomen hos hundar från 4 års ålder – hela 80% drabbas. Bland katter är tandresorption en av de mest förekommande tandsjukdomarna. 7 av 10 katter får sjukdomen som orsakas av att celler successivt bryter ned tandvävnaden, när det går hål på tanden får katten mycket ont.

Med dessa fakta förstår man nödvändigheten av bra djurtandvård, i förebyggande syfte och vid akuta behov.

Då – negativ inställning

Djurtandvård hade länge låg status och underskattades inom veterinärbranschen. Ämnesområdet var synonymt med enbart tandrengöring och det fanns inga specifika utbildningar. Magnus berättar:

– I humanvården särskiljer man en läkare och tandläkare. Vid en vanlig hälsoundersökning hos läkare är det ingen som undersöker dina tänder, det gör du bara hos en tandläkare. Samma inställning rådde inom veterinärbranschen, du gick enbart till veterinären med ditt djur för kroppsliga problem, men resten var ett stort frågetecken. Tandvård – ska det verkligen behövas? Den inställningen innebar ett stort glapp för tandvårdsbehandlingar för djur.

– Då visste vi inte, eller glömde bort, att många besvär kan härledas till dålig mun- och tandhälsa.

Konsekvenser för allmäntillståndet

Men nu är det nya tider och såväl utvecklingen som förhållningssättet till djurtandvård de senaste 10 åren är omvälvande. Veterinärer har idag bättre kunskap om kroppsåkommor orsakade av eftersatt tandvård och hela branschen är medveten om att regelbundna tandkontroller kan minska onödigt lidande hos djuren.

Även djurägarna förstår mer än tidigare att deras djur behöver gå till tandläkaren. Men Magnus tycker ändå att veterinärer aktivt behöver förorda kontinuerliga tandundersökningar, i förebyggande syfte.

–  Konsekvenserna av att strunta i sin familjemedlems tandhälsa kan bli betydligt större än dålig andedräkt. Det kan leda till andra sjukdomar i kroppen som påverkar hjärta, lever, lungor och njurar. I värsta fall går det så långt som käkfraktur då käken angrips och blir uppäten av benröta. De ingrepp som behövs då är mycket komplicerade och dyra.

Att sköta sitt djurs tänder och boka tandkontroll med jämna mellanrum är således en bra försäkring för att skydda både djurets allmäntillstånd och plånboken.

Från rengöring till avancerad tumörkirurgi

Djurtandvårdens utveckling innebär också en större bredd på behandlingar och ingrepp. Vad är det då för skillnad mellan bastandvård och specialisttandvård? Magnus reder ut begreppen:

– Bastandvård innefattar en genomgång av tänder och munhåla i syfte att patienten ska vara fri från infektion och smärta. Man gör rent och tar bort tänder som är skadade. Specialisttandvård står för de åtgärder som görs för att behålla en tand- eller käkfunktion, tandreglering som innebär att man flyttar tänder eller tumörkirurgi i munhålan.

Han säger dock att gränserna för djurtandvård ser annorlunda ut än för humantandvården som till stor del fokuserar på att det ska se bra ut.

– Vi gör inga estetiska behandlingar som exempelvis tandställningar för att en utställningshund ska ha snygga tänder. Istället för tandlagningar drar vi ut den skadade tanden eftersom det är bäst för djuret. Hundar och katter blir smärtfria med kirurgi och att ta bort en tand påverkar dem inte negativt då behovet att behålla specifika tänder saknas.

När det gäller de allmänna gränserna för tandingreppen är det likadant för en tandveterinär som för andra veterinärer. Vad som är rimligt måste baseras på djurets allmäntillstånd och ålder.

Likvärdigt engagemang överallt hos Evidensia

Hos Evidensia är djurtandvård ett högprioriterat område där kvalitetsribban sätts högt. Djurägare ska alltid känna sig säkra på att få professionell tandvård, lovar Magnus.

Nyckeln till kvalitet är kompetens och Evidensia satsar mycket på interna tandutbildningar för medarbetarna. Utöver det finns gemensamma rutiner och arbetssätt som borgar för att tandproblemen upptäcks och därefter behandlas rätt. Oavsett storlek eller geografiskt läge är bedömningar och behandlingar likvärdiga.

– Ingen som kommer till oss ska känna minsta tvekan till om vi kan, eller vill, ge oklanderlig tandvård, säger Magnus och avslutar sedan:

– Djuren har ju tyvärr inte förmågan att berätta när de har ont, men vi har förmågan och kunskapen att hjälpa dem.