IVC Evidensia uppmuntrar klinikpersonalen till forskning

onsdag 3 februari 2021
2

På initiativ av Group Veterinary Medical Board – kedjans veterinärmedicinska styrelse – lanseras GVMB Research Fund, en nyversion av tidigare forskningsmedel. Forskningsfonden är nu tillgänglig för veterinärer och djursjukskötare på alla länders kliniker inom IVC Evidensia. Syftet är att ge värdefullt ekonomiskt stöd till de som är intresserade att utmana befintlig kunskap och förnya sig inom speciella områden.

Veterinärmedicinens utvecklingstakt är hög och gränserna för vad vi vet och kan göra idag flyttas framåt i rask takt. Detta märks inte minst hos IVC Evidensia. Bland veterinärteamen finns höga ambitioner, inte bara att ta del av och arbeta utifrån den information som redan finns, utan också söka ny kunskap.

För en vårdaktör är viljan att bedriva forskning värdefull. Innovation räknas till en av de viktigaste delarna som företaget står för samt kommer hela den veterinärmedicinska vetenskapen till gagn. IVC Evidensia vill av den anledningen tillhandahålla de finansiella och tekniska verktyg som krävs för att medarbetare enklare ska kunna utöva sina forskningsprojekt.

GVMB Research Fund bistår även med inspiration och uppmuntran till de mindre erfarna medarbetarna genom support av flera forskningspartners. Fonden tar emot ansökningar från alla länders klinikpersonal som arbetar inom IVC Evidensia.