Glad 1-åring har hittat hem inom Evidensia

torsdag 13 augusti 2020
jonas_båghammar_800x400

I augusti 2019 gjorde Jonas Båghammar entré som djursjukhuschef på Lunds Djursjukhus Evidensia, ett område som var helt nytt för honom. Idag, 12 månader senare, gratulerar vi 1-åringen och pratar om vad det första året betytt för honom, sjukhuset och dess besökare.

Blev din nya roll som du tänkt dig?
Den blev bättre utifrån mottagandet jag fått och den stora kompetensen inom organisationen som jag kunnat ta del av. För mig är det tydligt att alla behövs och är duktiga på så många olika saker där hygien, internmedicin, rehab, operation och butiksförsäljning bara är ett fåtal exempel. Det har varit ett fantastiskt år.

Nämn några skillnader mellan humanvård och djursjukvård!
Jag har slagits av att det finns så otroligt mycket engagemang och hjärta inom djursjukvården. Men det är också mer komplext då vi ska hantera hela kedjan och flödet inom samma väggar. Från att svara på första telefonsamtalet, ta emot patienten, behandla och bota, avsluta besöket i receptionen samt rekommendera rätt foder i butiken. Här är beslut om liv och död ständigt närvarande och medarbetarna tar inte bara hand om djuren utan även ägarna. Ibland kan det vara svårt men vi strävar alltid efter att ge god vård oavsett förutsättningar och situation.

Tilläggas bör också att detta är en bransch där det hänt så mycket och som fortfarande befinner sig i konstant utveckling. Efterfrågan och möjligheterna är stora. Vi står inför resursmässiga utmaningar gällande framför allt att kunna ha erforderlig kompetens tillgänglig, samtidigt som vi vårdmässigt kontinuerligt gör stora framsteg.

Har du implementerat några rutiner eller arbetssätt från humanvården hos Lunds Djursjukhus?
Det har jag säkert men för mig har det första året till största delen handlat om att vara lyhörd och förstå det nya området jag befinner mig i. Från de lärdomarna kan vi börja hänga upp verksamheten på vissa saker som innebär att alla på Lunds Djursjukhus, inklusive jag själv, behöver involveras och ställa sig villiga till att pröva nya vägar då omgivningen och verksamheten ständigt utvecklas.

En klok chefskollega introducerade mig för modellen GREKI  – Glädje, Respekt, Engagemang, Kompetens och Innovation. Jag är tacksam att kunna ha den som ett arbetsverktyg som vi pratar om och använder i det dagliga arbetet.

Målen du satte för ett år sedan, har de slagit in?
Ja, check på samtliga: bra nyöppning i september 2019, höjt snittbetyg hos kunderna (från 2,8 till 3,8 på Google) och bättre ekonomiskt läge för sjukhuset.

De omdömen vi får nu är mer överensstämmande med sanningen vilket känns rättvist mot personalen för allt fint arbete de gör, och jag är övertygad om att det kommer fortsätta uppåt.

Kan dina observerande 1-årsögon innebära några fördelar för patienter och djurägare?
Jag vill tro det när jag reflekterar över vad som är rimligt och viktigt. För att djurägarna ska känna sig sedda har en del av min tid bland annat spenderats i väntrummet och de olika avdelningarna där jag lyssnat på vad de har att säga. Målsättningen att ytterligare förbättras står fast, vilket jag är övertygad om att vi kommer lyckas med. Den ambitionen ska avspeglas i allt vi gör.

Vad anser du vara det allra viktigaste i mötet med de som kommer till Lunds Djursjukhus?
Först och främst måste signalen gå fram att vi vill djurens och djurägarnas bästa. Därefter ska båda parter vara samstämmiga i förväntningarna gällande tid och målet med behandlingsstrategin. Vår strävan är att utifrån den kapacitet vi besitter ge vård på toppnivå. När vi vet att det finns andra alternativ som vi inte kan erbjuda finns vårt utvecklade samarbete med djursjukhusen i Malmö och Helsingborg. Kommunikation och tydlighet är några av de viktigaste delarna så djurägarna kan känna sig riktigt trygga.

Under ditt första år har det uppstått en situation som ingen kunde förutse med covid-19-smittspridningen. Tar sjukhuset med sig några positiva sidor och lärdomar från detta?
Hos oss har påverkan varit påtaglig då vi tampats med mindre personalstyrka men den positiva aspekten är en utvecklingskurva mot ännu större förståelse och vilja att hjälpa varandra.

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att sjukhusets medarbetare ska kunna ge så bra djursjukvård som möjligt?
Jag pratade tidigare om samstämmiga förväntningar. Här skulle jag säga att vårdgivaren först behöver veta vad matte eller husse ser framför sig. I vissa fall är det ju inte möjligt att möta en alltför hög förhoppning och då måste detta klargöras innan till exempel operationen. Efteråt är det för sent att ta diskussionen.

En god arbetsmiljö för alla medarbetare är givetvis högsta prioritet för mig. Medarbetaren måste alltid känna organisationens stöd, särskilt om det blåser. Hos Lunds Djursjukhus innefattar mitt chefsuppdrag att upprätthålla ett klimat där man kan vara öppna och tydliga i samtalen med varandra. Det gynnar alla – oss, sjukhuset och såklart djurägare och patienter.

En arbetsplats som präglas av omtanke och respekt är the place to be, enligt mig. Det är så oerhört kul att få jobba där jag gör!