Frågor och svar om nya coronaviruset relaterat till sällskapsdjur

måndag 23 mars 2020
corona1

Det finns för närvarande inget som visar på en relevant risk för att ditt djur skall sprida smitta eller bli sjuk av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Lär dig mer nedan!

Vad är coronavirus?

Coronavirus är ett RNA-virus och viruspartikeln ser i mikroskop ut som en krona vilket gett upphov till namnet. Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor. Covid-19 är namnet på den sjukdom hos människa som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. 

Kan mitt djur få Covid-19?

Det har florerat rubriker om att hundar kan smittas men det finns i dagsläget inget som tyder på att hundar kan infekteras eller blir sjuka av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (vilket ger upphov till Covid-19) som spridits från Kina. Inte heller tyder något på att de har betydelse som smittspridare till eller mellan människor. De typer av coronavirus som djur, i till exempel Sverige, bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Rapporten om att man påvisat spår av SARS-CoV-2 hos en kliniskt frisk hund i Hongkong ändrar inte heller denna bedömning. Det är i inte heller klarlagt ifall hunden bar på en aktiv infektion eller inte, men det är osannolikt.

Hunden i Hong Kong hade “svagt positiva” resultat i testerna från hundens nos och mun.  Man vet att djur kan plocka upp såväl virus som bakterier från miljön och bära dessa tillfälligt utan att utveckla infektion eller sjukdom, och utan att kunna sprida smittan vidare. Det är mer sannolikt att hunden andats in virus från sin omgivningsmiljö, vilket kan jämföras med att viruspartiklar finns i en näsduk efter att någon smittad nyst i den. Hunden testades sedan negativt flera gånger på rad under sin karantän. Det har spridits rykten om att hunden dog en tid efter att den släpptes ur karantänen men en viktig faktor i sammanhanget är hundens höga ålder (17 år) och det är mer troligt att den dog av åldersrelaterade faktorer, inte av viruset.

I dagsläget har man endast påvisat infektion hos minkar, illrar och kattdjur – och det verkar vara i mycket sällsynta fall som dessa djur smittas och påverkas av viruset. Ett exempel på artiklar i ämnet är om den smittade tigern på ett zoo i USA. Med tanke på det höga antalet smittade människor globalt har dessa fåtalet rapporter ingen betydelse för sjukdomsspridningen. Den drivande och avgörande faktorn i pandemins spridning är smitta människa till människa.

Kom inte Covid-19 från djur?

SARS coronavirus spreds från sibetdjur och MERS coronavirus överfördes från dromedarer till människa. Källan till SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19 har misstänkts varit myrkottar eller fladdermöss men detta har inte fastställts ännu och utredning pågår.

Kan mitt djur överföra viruset till mig eller min familj?

SARS-CoV-2 sprids huvudsakligen genom så kallad droppsmitta när en infekterad person nyser eller hostar. Det finns inget som tyder på att djur kan överföra viruset. Men som alltid är det klokt att iaktta god hygien när man umgås med djur. Detta inkluderar att tvätta händerna noggrant efter kontakt och att inte pussa eller låta hunden slicka dig i ansiktet.

Jag är sjuk i Covid-19/har blivit satt i karantän av min arbetsplats eller av läkare. Hur skyddar jag mitt djur?

Kom ihåg att det inte finns något som tyder på att djur kan smittas. Då du själv är sjuk kan det dock vara klokt att be någon annan i hushållet att ta hand om djuret, i synnerhet för att säkerställa att ditt djur får den omsorg det behöver. Om du inte kan ta hand om till exempel din hund får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas om hand i enlighet med de regler som finns. Om möjlighet till avlastning saknas och du själv ändå orkar ta hand om ditt djur, iakttag god hygien i er kontakt. Tvätta händerna före och efter ni interagerat med varandra och gett mat. Nys eller hosta i pappersnäsduk eller armvecket.

Vad ska jag göra om mitt djur blir sjukt eller skadar sig?

Djur ska aldrig lida oavsett förekomst av Covid-19 i samhället eller inte. Ring och prata med din Evidensiaklinik för att boka veterinärbesök eller träffa en av våra duktiga veterinärer genom onlinetjänsten Min Veterinär. Om ditt djur behöver akut vård eller behandling och du visar symptom på Covid-19 (hosta, feber, halsont eller förkylningssymptom), ring alltid och rådgör med oss innan du åker till kliniken med ditt djur. Har du symptom se till att någon annan kan åka in med ditt djur och att du kan finnas med på telefon för att besvara frågor från veterinären. Kan du inte ta hjälp av någon annan så löser vi detta genom extra försiktighetsåtgärder på kliniken.

Kan jag vaccinera mitt husdjur mot coronavirus?

Inte mot SARS-CoV-2. Det finns vaccin som används för att skydda valpar från hundens coronavirus som främst ger upphov till diarré, men detta vaccin ger inget skydd mot andra stammar av coronavirus såsom SARS-CoV-2. Det finns för närvarande inget vaccin tillgängligt mot SARS-CoV-2 för människor heller. Utvecklingen går dock snabbt på området och denna information uppdateras när ett sådant vaccin finns tillgängligt.