Förstklassig djurtandvård genom avancerad teknik

torsdag 17 oktober 2019
nyhet_röntgen_800x400
 • Djurkliniken Karlskoga

För att behandla det som orsakar problem eller smärta i munnen på våra husdjur behövs specialistkunskaper. Följ med till Evidensia Djurkliniken Karlskoga som förutom att sätta djurtandvård i första rummet också tar den senaste tekniken till hjälp. 

Djurklinikens fokus ligger på djurtandvård och oralkirurgi. Som experter på tand- och munhålesjukdomar erbjuder kliniken allt från tandrengöring, utredningar, behandlingar till avancerade kirurgiska ingrepp.

Här arbetar veterinärer och djursjukskötare som vidareutbildat sig samt är specialiserade på tandsjukdomar hos hundar, katter, kaniner eller gnagare. Till dessa hör klinikens chefveterinär Magnus Andersson som även är Resident i odontologi (läran om tänderna och dess sjukdomar), vilket innebär att han genomgår en internationell specialistutbildning. Sedan hösten 2019 är Magnus dessutom odontologiansvarig för Evidensia Sverige.

Unika med ovanlig röntgen

Flera av behandlingarna fordrar kvalificerad utrustning. CBCT, eller 3D-röntgen, är den mest utvecklade röntgentekniken som används i humansjukvården, exempelvis vid tandimplantatkirurgi. Än så länge är CBCT ovanlig inom djursjukvården, men finns sedan några månader i Karlskoga, vilket på kliniknivå är unikt.

Den toppmoderna, tredimensionella röntgenutrustningen har flera fördelar:

 • Överlägsen bildupplösning CT är röntgen där man röntgar skivor av patienten som sedan sätts ihop till en 3-dimensionell röntgenbild/modell. För vanlig CT går skivorna att få 1 mm tjocka medan en CBCT kan röntga skivor ner till 0,6 mm tjocklek. Detta ger mycket högre upplösning och bildskärpa. Små tunna strukturer som rothinnan runt en tand kan ses tydligt.

En CBCT-röntgen innebär därför att:

– sjukdomar som inte syns på konventionella röntgenbilder enklare diagnostiseras med CBCT

– det går att göra säkrare bedömningar och planeringar inför komplicerade behandlingar

– tekniken kan utreda smärttillstånd som andra undersökningar inte hittar en förklaring till.

 • Minimal strålning CBCT använder 10-30 gånger mindre strålning, vilket minskar den onödiga strålningen för både patient och personal.
 • Panoramafunktion Bildhanteringsverktyget kan ”plocka bort” strukturer i huvudet som överlappar varandra och undersöka dem separat.
 • Enkelt och snabbt Patienten kan ligga i vilken position som helst i röntgenbågen och undersökningen tar endast 20 sekunder för 500 röntgenbilder/skivor.
 • Ingen sövning På grund av den korta undersökningstiden behövs enbart sedering, lugnande medel, eller ett kort narkosrus.

Många användningsområden

Magnus gläds åt tekniken som redskap för att kunna upptäcka, diagnostisera och behandla ett stort antal åkommor hos sina patienter.

– Hos oss som arbetar med oralkirurgi och djurtandvård på internationell specialistnivå behövs en CBCT som tar all diagnostik till en högre höjd. En tumör i käke eller ansikte som ska opereras bort kräver extrem precision och bedömning av marginaler så andra strukturer i skallen inte blir skadade. Dessutom behöver vi vara säkra på att få bort all tumörvävnad, vilket är svårt att bedöma med  ordinär datortomografi där bilderna inte har lika hög upplösning, förklarar han.

Att den nya investeringen gör nytta råder det inget tvivel om när Magnus räknar upp några av exemplen på hur Djurklinikens CBCT används.

 • Undersökning av över- och underkäkar (käkfrakturer, tumörer, bettfel)
 • Käkleder (käkledsfrakturer)
 • Salivkörtlar och körtelmynningar
 • Undersökning av hel skalle (skottskador eller trafikskador, sparkskador)
 • Tänder och alla till tanden hörande strukturer
 • Nervkanaler, blodkärlskanaler i skallen
 • Inneröra/mellanöra (bedömning av trumhinna eller vätska i mellanörat)
 • Ögonbotten/ögonhåla
 • Nackkotor (diskbråck, kotfrakturer)
 • Näshåla (vid näsflöde av oförklarad anledning)
 • Tassar
 • Armbågsled
 • Helkroppsundersökning av kaniner/små gnagare
 • Helkroppsundersökning katt

Samverkan för goda prognoser

Även om tekniken ger de bästa förutsättningar för lyckade behandlingar vill Magnus ändå dela några grundläggande råd.

– Ta alltid svulster och knölar i munhåla eller skalle på allvar. Uppsök vård i tid då kirurgiska ingrepp blir mer komplicerade om förändringen spridit sig till omgivande vävnad. Och tveka inte att undersöka med CT om det är rekommendationen, det behövs för att få den precision och marginaler som ingreppet kräver.

Samverkan mellan flera är oftast den säkraste vägen och så också i Karlskoga. Med uppmärksamhet hos djurägare, en CBCT:s noggrannhet samt veterinärmedicinsk skicklighet blir prognoserna för Djurklinikens patienter goda.