Evidensias kundundersökning 2021 visar imponerande resultat

onsdag 1 december 2021
nps

Hur ser djurägarna på Evidensia egentligen? Mycket bra, blir svaret.

Med den årliga undersökningen tar vi tempen på vad kunderna tycker om oss, vårt bemötande, sitt klinikbesök samt hur de upplever Evidensia som företag och hur lojala de är. Kunduppföljningen görs i oktober-november av undersökningsföretaget Origo Group och det här året fick vi in över 9 000 svar.

Evidensia långt över genomsnittet

När resultaten från undersökningen presenterades gav det oss anledning att jubla. Evidensia som helhet har ett NPS* på 47 vilket är ett väldigt högt genomsnitt. Särskilt då genomsnittsföretaget inom alla branscher ligger på ett NPS runt 10-15.

Ännu roligare är det att flera affärsområden till och med övertrumfar den siffran. Bäst i klassen är affärsområde Norr med ett NPS-värde på magnifika 51.

NKI – nöjd kundindex ligger runt 80% rakt över hela Evidensia och samtliga affärsområden. Också det mycket bra.

”Att arbeta med högt kundfokus och följa upp att det kundnära arbetet också möter kundens förväntningar är en viktig ingrediens för att bygga verksamheter som på bästa sätt levererar kundvärde. Årets NPS på 47 är ett mycket fint betyg i jämförelse med vår benchmark inom näraliggande branscher som ligger på 18. Mycket fint jobb!”

Karin Hedelin-Lundén, Affärsområdeschef Privat Sektor inom Origo Group

”Med ett ännu högre NPS-värde ser vi att kundernas lojalitet mot Evidensia fortsätter öka. Det är ett fantastiskt resultat och bevisar återigen att vi är på rätt väg mot Branschens Bästa Kundbemötande. Med över 500 000 kundmöten varje år gör alla Evidensiaenheter ett kanonfint arbete med att ge våra djurägare och djur en positiv upplevelse!”

Simon Disheden, Marknads- & kommunikationschef Evidensia

Med dessa positiva signaler vill vi tacka våra djurkliniker och djursjukhus för allt bra jobb och kundbemötande. Och såklart djurägarna som besöker oss för deras förtroende, det blev en tidig julklapp!

NPS-modellen

Modellen som används i kundundersökningar är NPS (Net promoter score) och bygger på frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera det här företaget till andra?” Frågan besvaras sedan på en skala från 0-10.
De som svarar 9-10 = Promotors – i högsta grad villiga att rekommendera
De som svarar 7-8 = Neutrala
De som svarar 0-6 = Detractors – inte särskilt troliga att rekommendera