Evidensias kunder mycket nöjdare än andra

onsdag 8 januari 2020
corgi_glad_kundbetyg_800x400

För femte året har vi tagit tempen på vad kunderna tycker om oss, vårt bemötande, sitt klinikbesök samt hur de upplever Evidensia som företag. Resultatet visar ett gott betyg.

Deltagarna i undersökningen har besökt Evidensias djurkliniker/djursjukhus under det gångna året och deras svar synliggör hur benägna de är att förorda oss.

Modellen som används i kundundersökningar är NPS (Net promoter score) och bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till andra?” Frågan besvaras sedan på en skala från 0-10.

De som svarar 9-10 = Promotors – i högsta grad villiga att rekommendera

De som svarar 7-8 = Neutrala

De som svarar 0-6 = Detractors – inte särskilt troliga att rekommendera

Högre värden än de flesta

Undersökningsresultatet uppvisar att Evidensias NPS ligger på 46 vilket är ett väldigt högt genomsnitt, jämförelsevis har de flesta andra branscher runt 10-15.

Våra fina värden indikerar att vi fortsätter förbättra kundbemötandet, med höjning från förra undersökningen. Helhetsomdömet har också förstärkts. Båda delarna är mycket glädjande eftersom de är viktiga för oss.

Ett företags trovärdighet vilar på flera grundpelare. I NPS är pålitlighet och kompetens de mest tongivande attributen men även hjälpsamma, flexibla och tydliga är av stor betydelse. I samtliga av dessa attribut upplevs Evidensia just så.

– Att vi toppar de höga värdena från föregående år ger oss ytterligare bränsle i vår strävan mot branschens bästa kundbemötande, säger Simon Disheden, marknadschef på Evidensia.

Generellt är andelen helnöjda kunder hög. Områden man främst vill ha förbättringar kring är prisinformation och prisvärde, det är signifikativt för alla kundundersökningar, oavsett bransch. Vi har höjt oss på detta från föregående år, men ambitionerna är att alltid bli bättre.

Svaren bidrar till vår utveckling

De höga betygen tar Evidensia som verifikation på att vi lever upp till våra kunders förväntningar på både bemötande och vård, samtidigt som svaren analyseras grundligt.

Utöver frågor och graderingar innefattar kundmätningen möjlighet att formulera sig i frisvar där deltagarna kan utveckla sina omdömen och ge förbättringsförslag. Det som kommer fram i frisvaren tar vi i högsta grad till oss och använder som underlag i vår utveckling.

Hos Evidensia ska djurägarna alltid ha nära till vård för sitt djur och vara förvissad om att vi tillhandahåller det de behöver. Tack alla som deltog i undersökningen och gjorde sina röster hörda!