Evidensia tar avstånd från illegal handel med djur

fredag 15 november 2019
hundar_illegal_handel_800x400

Med anledning av Sveriges Televisions granskning av illegal handel med hundar, så kallade smuggelhundar, tar Evidensia självklart avstånd från illegal handel med djur.

En smuggelhund är sällan en frisk hund och den riskerar dessutom att insjukna tidigt i livet. Vidare orsakar oansvarig uppfödning och transport ofta ett stort lidande för djuren och senare även ekonomiskt och känslomässigt lidande för de människor som köper dessa sjuka djur.

Evidensia önskar att denna ständigt aktuella fråga uppmärksammas vidare och leder till ökad insikt hos hundköpare. Dessa behöver förstå vad det innebär att bidra till illegal handel med hundar samt hur man tryggt köper en ansvarsfullt uppfödd hundvalp på legalt sätt. Så länge det finns en efterfrågan på billiga rashundar kommer smuggelindustrin att leva och hundar att fara illa. Kunskap om hur hundarna hanterats samt om konsekvenser som allvarliga smittsamma sjukdomar och akut sjukdom i ung ålder, bidrar till att den illegala handeln möter motstånd.

Som Europas största aktör inom djursjukvård månar Evidensia om djurens bästa i alla lägen. Vi förkastar de fall där veterinärer bidragit till att möjliggöra denna högst omoraliska företeelse som skadar både människor och djur. Det går emot all etik som veterinäryrket står för. Vi uppmanar alltid våra veterinärer att vara observanta vid misstanke om hundsmuggling och att alla misstänkta fall rapporteras.

Reglerad uppfödning leder till friska hundar och nöjda hundägare.

Marlene Areskog, veterinär och veterinärmedicinskt ansvarig Evidensia Sverige