Evidensia Sveriges anställda engagerade och positiva enligt medarbetarundersökning

tisdag 21 juni 2022
Våren 2022 genomförde IVC Evidensia för första gången en global medarbetarundersökning. Undersökningen, som översattes till 13 språk, gick ut till 32 000 medarbetare. Nu är sammanställningen av det svenska resultatet klar med högt deltagande och positiva omdömen.
 

Syftet med den övergripande medarbetarundersökningen var att ge alla anställda möjlighet att säga sin åsikt anonymt, få en översikt över hur företaget mår på lands- och gruppnivå samt ge verktygen som behövs för det fortsatta arbetet.

För Evidensia Sverige blev svarsfrekvensen glädjande hög och visar på ett stort intresse att göra sin röst hörd. 83% av de svenska medarbetarna deltog, vilket innebär att Sverige tog topplaceringen bland alla länderna.

Samtliga deltagare i undersökningen svarade på samma frågor inom fem områden:

 • Engagemang
 • Ledarskap
 • Teameffektivitet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • eNPS (Employee Net Promoter Score, en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra)

Eftersom Mångfald och Inkludering samt Välbefinnande ingår i IVC Evidensias hållbarhetsarbete Positive Pawprint adderades de som index i undersökningen utöver standardområdena. Dessa två har inte mätts innan, därför är det särskilt upplyftande att de fick bra värden i Sverige, men även för företaget som helhet.

Även Engagemang och Ledarskap uppvisar höga siffror. Det ska ses som mycket positivt då engagemang hos medarbetarna har stor inverkan på flera viktiga områden – bland annat kundnöjdhet och låga sjukskrivningstal.

För Evidensia Sverige framgår det tydligt att

 • 89% gillar sitt jobb
 • 9 av 10 (87%) känner sig respekterade av sin chef
 • 9 av 10 känner sig motiverade i sitt jobb

Frågor med högsta andelen positiva svar

 • Känner du att du kan vara dig själv på ditt jobb? 92%
 • Tycker du att ditt jobb känns meningsfullt? 92%
 • Vet du vad som förväntas av dig i ditt dagliga arbete? 92%
 • Har du starka personliga relationer på jobbet? 90%

Som i de flesta undersökningar framkommer det även att det finns områden som behöver ses över. Det värdefulla underlaget ger bra förutsättningar att skapa handlingsplaner, jobba med att verkställa dem och sedan mäta effekterna av åtgärderna vilket görs gemensamt av berörda chefer och deras medarbetare.

Pia Madsen, HR-chef på Evidensia Sverige, är nöjd med att så många deltog och svarade på frågorna:

- Det är alltid ett gott betyg till ett företag när majoriteten tar sig tid att säga vad de tycker, möjligheten att påverka och förbättra minskar ju om det är tvärtom. Sveriges fina värden ger dessutom en fingervisning om att Evidensia som arbetsplats infriar förväntningarna hos merparten och håller måttet. Fler nöjda medarbetare ger fler nöjda djurägare när deras djur får den vård de behöver.