Evidensia öppnar hotell för de allra minsta

fredag 20 maj 2022
Positive Pawprint är IVC Evidensias hållbarhetssatsning för att öka företagets positiva påverkan på omgivningen genom att värna om människor, planeten och djuren. Som en del i hållbarhetsarbetet har Evidensia Sverige startat ett projekt för att främja den biologiska mångfalden på de svenska enheterna.

Bin, humlor och andra insekter är livsviktiga för produktionen av vår mat då de pollinerar våra grödor, men för det behövs ett fungerade ekosystem med olika blommor och växter. Idag kämpar de tappra medhjälparna mot insektsgifter och med att hitta boplatser och föda, en följd av människans miljöpåverkan. 

Evidensia hjälper väldigt många sällskapsdjur varje dag, men vill nu göra något även för naturens flygande och surrande djurarter. De är en förutsättning för jordens växtliv och därför är det upp till oss människor att göra så de mår bra. 

Under maj månad har Evidensia skickat ut ett startkit med 3 stycken insektshotell, odlingslåda, pollinatörvänliga växter samt planteringstillbehör till sina djurkliniker och djursjukhus som önskat delta i aktiviteten. 

Vladyslav Kozak som arbetar med affärsutveckling på Evidensia berättar om bakgrunden till utskicket:

- Projektet är ett initiativ framtaget av Evidensia Sveriges centrala funktioner inom veterinärmedicin, marknad och affärsutveckling. Efter några brainstormingsmöten, där vi kartlade potentiella aktiviteter för att stötta biologisk mångfald och kunna göra skillnad, kom vi fram till att erbjuda bostäder och pollinatörvänliga blommor. 
Evidensia Djurkliniken Åkersberga är en av klinikerna som nu fått blommor och insektshotell på plats.

Sofia Leijon, leg. djursjukskötare och operativt ansvarig på kliniken är glad för tillskottet.

- Det är ett fint initiativ av Evidensia att ordna med dessa kit. Som djurhälsopersonal bryr vi oss om både djur, insekter och miljön och gör gärna allt vi kan för att hjälpa. Dessutom är det vackert att titta på. Redan från dagen efter vi planterade och satte upp hotellen har det varit full aktivitet med mycket insekter vilket är otroligt roligt! Reaktionerna från klinikbesökarna har också varit positiva, de tycker det ser väldigt trevligt ut. Vladyslav Kozak igen:

- Efter sommaren kommer vi utvärdera projektet med klinikernas Projekt Bin-ambassadörer. Vad fungerade bra? Vad kan bli även bättre? Efter det tar vi beslut om aktiviteten ska fortsätta i samma format eller behöver göras annorlunda. Oavsett det anser vi att startkitet är något som man lokalt kan besluta att bygga på med till exempel fler planteringslådor, eller fundera ut andra saker som stöd för den biologiska mångfalden.

Nu hoppas Evidensia att många pollinatörer kommer flygande för att låta sig smaka av blombuffén och göra sig hemmastadda i insektshotellen hos oss. De är så välkomna att checka in!