Evidensia leverantör av veterinärtjänster till Polisen

fredag 27 januari 2023
Veterinärvård för polishundar upphandlas av Polisen. Med de färdiga ramavtalen som upphandlingarna lett till kan Evidensia nu hjälpa polishundar på flera platser i Sverige.

En ny upphandling av veterinärtjänster som rör planerad vård för polishundar har skett i flera regioner. Ramavtalen som tecknas med vinnande leverantörer löper som längst i fyra år. 

Den planerade vården innefattar

•    vaccination
•    munhåleundersökning/munsanering
•    avlivning
•    besiktning inför köp
•    årlig rörelsekontroll

Tio stycken av Evidensias djurkliniker och djursjukhus har signerats som avtalsleverantörer och kan nu börja ta emot polishundar för att hjälpa till med de nämnda tjänsterna.

•    Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm
•    Evidensia Djurkliniken Nyköping
•    Evidensia Djurkliniken Norrköping
•    Evidensia Smådjurskliniken Jönköping
•    Ulvsby Smådjursklinik Evidensia
•    Evidensia Djursjukhuset Gammelstad
•    Veterinärhuset Lidköping Evidensia 
•    Evidensia Djurkliniken Analysen Örebro
•    Östersunds Djursjukhus Evidensia
•    Djursjukhuset Sundsvall Evidensia

Vi är stolta över möjligheten att stötta polishundarna så de mår bra i sin viktiga roll!