Evidensia Hästkliniken Boden: 30 år i hästarnas tjänst

tisdag 27 juni 2023
1993 tog Maria Wikström över veterinärverksamheten som tidigare fokuserat på travhästar. Idag, 30 år senare, är Hästkliniken Boden en kraft att räkna med. Istället för att låta tiden passera har man följt med den, både vad gäller kunskap, utrustning och att möta hästägarnas förväntningar. 

Evidensia Hästkliniken Boden var från början en ATG-klinik i anslutning till Bodentravet. Verksamheten hade ingen permanent bemanning på kliniken, men 1991 fick veterinären Maria Wikström frågan om hon ville driva den och erbjöds att gå ATG-utbildningen, en specialistutbildning i hästens sjukdomar. 

- Jag började på kliniken 1993 och gick ut med annons för att hitta en assistent och det blev djursjukskötaren Marie Anglöw, berättar Maria. 

Således avfyrade Marie och Maria det riktiga startskottet för den heltidsbemannade kliniken. Efter ett halvår blev de en deltidsassistent till och den personalstyrkan bestod i många år. 

- Med tiden har vi provat lite olika medarbetarkonstellationer. Nu är vi fem stycken totalt: två hästveterinärer, en sköterska och två djurvårdare. Lokalerna gör oss ganska trångbodda så en större personalstyrka ryms inte.

Hästar, hästar, hästar – och några katter och hundar

För att ha fler ben att stå på byggdes även ett rum om till smådjursmottagning. Där gör kliniken enklare saker som lokala kunder efterfrågar, men för de större behandlingarna och ingreppen hänvisar man till det närliggande Evidensiasjukhuset i Gammelstad. Hästarna är och förblir kärnan, patientfördelningen uppskattar Maria till ungefär 95% häst och resten smådjur. Sedan starten har majoriteten skiftat från travhästar till ridhästar. 

Evidensia innebar omställning

Efter 20 år kom en stor omställning när hästkliniken gick med i Evidensia. Verksamheten hade visserligen utvecklats under årens lopp, men med Evidensia som större företag ändrades möjligheterna till det bättre, menar Maria. 

- Vi fick en mindre ombyggnation gjord samt att utrustningen förnyats och uppgraderats successivt. Vi ligger långt norrut och är en liten klinik, men det betyder inte att vår utrustning är sämre än hos någon av de andra hästklinikerna, och det är Evidensias förtjänst. 

Bäst på hästtänder i Norrbotten

Utvecklingen för Hästkliniken Boden och Marias yrkesutövning har skett parallellt. När hon ville vidareutbilda sig föll valet på odontologi, ett ämne som hon såg som intressant, och det visat sig att väldigt många hästmunnar behövde hjälp.  

- I Sverige finns en fantastisk vidareutbildning i tre steg inom hästtandvård, så jag började gå den och tog min examen 2015. 

Med sin examen är Maria Norrbottens enda examinerade hästodontolog. Hon förklarar att hästtandvården för 30 år sedan inte går att jämföra med dagens som baseras på kunskap om hur hästens tänder och munhåla fungerar. Skillnaden mellan förr och nu är mycket stor. 

Hästsjukvård präglad av förändringar

Titten i backspegeln visar att utvecklingen, tekniken, kunskapen och i viss mån även hästägarna förändrats inom hela hästsjukvården. Mycket styrs av vilken utrustning du har och kvaliteten på den. Maria ger exempel:

- Vi har förfinad diagnostik, både när det gäller röntgen, ultraljud, gastroskop och blodprovsmaskiner. Utredningsgången för ledbandsbehandlingar, hältor, är till mångt och mycket densamma, där man använder bilddiagnostik för att få ytterligare information innan vi bestämmer behandling. Men nu har vi dessutom tillgång till de större hästsjukhusens MR (magnetröntgen) och CT (skiktröntgen). Det händer att vi remitterar hästar till andra delar av landet för utredningar och de riktigt motiverade hästägarna kör gärna 100-150 mil. Vi skickar till Specialisthästsjukhuset Strömsholm, SLU i Uppsala och någon gång ända till Specialisthästsjukhuset i Helsingborg, lite beroende på vad handlar om. 

Med den nya kunskapen vet vi mer vad som är möjligt och det ändrar förstås vårt arbetssätt. Lägg till hästägarnas större förväntningar eftersom de många gånger kollat upp saker själva och vet vad som går att göra. Följden blir högre förhoppningar på oss. 

Ja, mycket har hänt sedan Hästkliniken Bodens start för tre decennier sedan, men vissa saker består. Som Maria och Marie. Som tillgången till pålitlig, tillgänglig hästsjukvård uppe i norr. De 30 åren i hästarnas tjänst kommer tveklöst att följas av ännu fler.