Djursjukvården till största delen uppbyggd av kvinnor

tisdag 8 mars 2022
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Evidensias medarbetare är till majoriteten kvinnor och med den bakgrunden vill vi hylla dem för att de bidrar till att driva djursjukvården framåt.

31 januari bestod Evidensia Sveriges medarbetare av 89% kvinnor. Kvinnorna dominerar inom företaget som helhet. Det gäller såväl på Evidensias djurkliniker och djursjukhus som på Evidensias supportkontor. Av Evidensias runt 70 djurkliniker i Sverige har 10 stycken en manlig verksamhetschef, resten av cheferna är kvinnor. Många av kvinnorna med denna titel arbetar dessutom kliniskt vilket innebär en mix av vård och administrativt arbete.

Två av Evidensias största djursjukhus visar tydligt hur kvinnodominansen ser ut. På Södra Djursjukhuset Kungens kurva arbetar 187 stycken kvinnor och 13 män, vilket gör att andelen kvinnor är 93,5%. På Specialistdjursjukhuset Helsingborg är hela 94,7% av medarbetarna kvinnor.

Marlene Areskog, veterinärmedicinskt ansvarig på Evidensia ger fakta om könsfördelningen inom djursjukvården och teorier varför det ser ut som det gör.

- Orsakerna kan vara flera. Dels den omvårdande delen av yrket, som i högre grad ofta attraherar kvinnor. Dels att andelen djur som vårdas numera fått övervikt av häst och smådjur jämfört med tidigare, då lantbrukets djur dominerade i Sverige. I storstäderna har sällskapsdjur till exempel ökat lavinartat.

I takt med urbaniseringen och att lantbruken blivit färre, samtidigt som smådjursägandet accelererat och därmed behovet av veterinärvård för dem tilltagit har veterinäryrket förändrats både till könsfördelning och karaktär. Bland de som arbetar som distriktsveterinärer ute i fält med lantbruksdjur är det fortfarande övervägande andelen män, men det gäller framför allt äldre veterinärer.

- Fler flickor än pojkar kommer dessutom i kontakt med hästar och husdjur under uppväxten, då sport- och fritidsvanorna fortfarande är relativt uppdelade. På ridskolorna ser man oftast en klar majoritet tjejer, fortsätter Marlene.

Om vi backar hundra år i tiden var yrket klart mansdominerat. I huvudsak behandlade man lantbruksdjur och hästnäringen var även den bestående av majoriteten män. Veterinäryrket såg mer ut som i ”I vår Herres hage” av James Herriot, typexemplet var en man som kom ut till gården och behandlade familjens värdefulla djur, såväl grisar som får, kor eller hästar. En och annan katt fick också behandling om den hade tur. Den första svenska kvinnliga veterinärstudenten Waldy Bergegren skrevs in på utbildningen år 1914. Först 13 år senare dök nästa två upp. Under 70-talet och början på 80-talet var fördelningen kvinnor och män på veterinärutbildningen relativt lika, för att sedan gå mot en ökning av andelen kvinnor till den grad som råder idag. På Veterinärprogrammet stod kvinnorna för 86% och på Djursjukskötarutbildningen 94% vid senaste antagningen. Detta helt utan någon kvotering.

Man hör ofta att många, både flickor och pojkar, ”drömde om att bli veterinär när de var små”, men det verkar i högre utsträckning vara tjejer som gör verklighet av drömmen. Men det stannar inte där. Bland de färdigutbildade veterinärerna står kvinnorna för 75-80% av dem som vill vidareutvecklas inom sitt yrke och väljer att ta ut specialistexamina.

Tack vare alla duktiga kvinnor med omtanke om våra djur samt djurägare och passion för sitt yrke kan Evidensia ge den vård djuren behöver. Kvinnorna har tagit över en tidigare mansdominerad bransch och visar med styrka, värme, omtanke och engagemang hur djursjukvården kan drivas i modern tid.