Bra grogrund för medarbetare på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

onsdag 25 maj 2022
Veterinärerna Louise Ramlert och Abtin Mojarradi har arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg i flera år. Båda har haft en uppåtgående utvecklingskurva under den tiden, vilket är en av de största fördelarna med sjukhuset som arbetsplats, tycker de. 

Louise började som djurvårdare på Specialistdjursjukhuset redan 2012 och blev färdigexaminerad veterinär i november 2021. Trots att Louise ville hålla ett öppet sinne under hela sin utbildning så lockade inget annat än att stanna kvar på sjukhuset, mycket på grund av att hon trivs med kollegorna och det höga tempot.

Abtin har arbetat på Specialistdjursjukhuset sedan 2015. Han är en av Sveriges få Steg-2-specialister i neurologi samt även ansvarig för sjukhusets neurologiteam. Även för Abtin var Helsingborg det självklara valet.

- Jag har arbetat som veterinär på två andra djursjukhus tidigare, men sökte mig faktiskt direkt till Helsingborg efter avlagd veterinärexamen 2013. På den tiden hade jag inte några kopplingar vare sig till Skåne eller Helsingborg, men kompetensen på vårt sjukhus är vida känd och lockade redan då. Ett stort antal sökande gjorde att jag tyvärr inte fick en anställning, men 2015 fick jag in en fot och på den vägen är det.

Blev det så bra som du trodde, har sjukhuset mött dina förväntningar?
- Mina förväntningar har absolut uppfyllts. Det har varit en välfungerande, öppen dialog om min personliga veterinärmedicinska utveckling samt min önskan att utveckla djursjukhusets neurologimottagning. Med öppenhet både från ledning och chefsveterinärer finns goda möjligheter att driva igenom såväl mindre som större projekt. Samarbetet har mynnat ut i planeringen av vårt framtida Neurocenter, en process där jag i högsta grad fått lov att inverka både på planering och utformning. Med detta i ryggen finns det ingen anledning att överväga att söka sig någon annanstans.

Personligen tror jag att de som vill till större djursjukhus är motiverade till att vidareutveckla sig, vilket inte är ett måste men absolut en fördel. Vi är många specialister och erfarna kollegor här som med glädje delar med oss av vår kunskap till de mer juniora kollegorna. Samtidigt finns det kollegor som inte önskar att genomföra en specialistutbildning, vilket inte innebär att de inte fyller en viktig del på djursjukhuset. Alla patienter kan inte och behöver inte komma till en specialist, allmänpraktiserande veterinärer behövs lika mycket och är därmed minst lika viktiga för att ge en god djursjukvård, berättar Abtin.

- Jag instämmer, det handlar om vem du är som person och vad som intresserar dig. Jag har själv som nyutbildad veterinär redan deltagit i ett par kurser, men det är något jag själv har eftersträvat. Det är ett bra sätt att undersöka olika veterinärmedicinska områden jag är nyfiken på, fyller Louise i.

Jag anser definitivt att jag fått en bra start i Helsingborg. Mina personliga förväntningar är att utvecklas och uppnå högre kompetens i en trevlig, sund arbetsmiljö med utrymme för att ha kul på jobbet. Det är ett gemensamt intresse från ledningens sida, därför kommer jag fortsatt förvänta mig bra stöd om jag önskar att vidareutbilda mig ytterligare. Vi vill framåt, tillsammans. Abtin instämmer och fortsätter:

- Det hela är egentligen en symbios mellan personal och ledning där det gagnar alla, såväl personal, patienter, djurägare som företag, att vi har en god arbetsmiljö, utvecklar, utbildar och förbättrar oss. Så länge som den symbiosen finns där och fungerar på ett bra sätt, det är då man kan bedriva högklassig djursjukvård. 


Hur har din utveckling sett ut hittills under dina första månader som veterinär, Louise?
- På relativt kort tid känner jag mig tryggare i att fatta egna beslut och min utvecklingskurva har gått brant uppåt. Jag omges av duktiga kollegor som stöttar mig väl, både de mer erfarna men även de juniora veterinärerna som för inte alltför längesedan befann sig i liknande sits. Det stora patientflödet innebär givetvis att jag hanterar en stor variation av patienter, ingen är den andra lik, jag skulle därför vilja påstå jag uppnått en god grad av kompetens sett till de få månader jag arbetat som veterinär.

Er arbetsplats är ett av Sveriges största djursjukhus, tror ni att det kan verka avskräckande för nyutexaminerade djursjukskötare och veterinärer? 
- Absolut kan det verka avskräckande för en nyutexaminerad, men jag skulle ändå vilja uppmuntra och slå ett slag för alla möjligheter det medför. Många tror säkert att det kan bli opersonligt, men trots att Specialistdjursjukhuset Helsingborg är så stort har vi en familjär känsla. Det är en av de stora anledningarna till att jag trivs så bra, förklarar Louise. Oavsett om det är en fråga under morgonronden, samtal över lunchen eller diskussion med en kollega så är det lättsamt.

- Ja, jag tycker likadant, det finns ingen direkt hierarki på något sätt utan seniorerna lär med glädje upp de juniora, inflikar Abtin. 

Ni har ju jobbat på Specialistdjursjukhuset Helsingborg ett tag. Finns det några förbättringar som hänt de senaste åren?  
- Den största förbättringen är en öppnare ledning, med förbättring av arbetsmiljön som prioritet, som jag ser det. Vi har dessutom fått in mer tydliga processer och rutiner för hur saker ska hanteras inom olika områden, något som till viss del brustit tidigare, berättar Abtin.
Vi blir involverade och ger synpunkter på vad som skulle kunna ändras till det bättre. Ledningen är mycket mer delaktig i vår arbetsvardag, kan exempelvis komma in kvällstid för att bedöma belastning och arbetsflöde. Med den förankringen i verkligheten kan de lättare fatta beslut om rekrytering samt omplacering av resurser, kompletterar Louise.

Om man tänker rent allmänt, tror ni att den stora bristen på klinisk personal i djursjukvården gör att arbetsgivare är extra rädda om sina medarbetare? 
- Så är det absolut, bekräftar Abtin. Med sådan extrem brist på veterinärer har arbetsmiljön som en naturlig följd hamnat mer i centrum. Är miljön dålig spelar det ingen roll hur många häftiga maskiner du har eller hur stor utbildningsbudgeten är, ingen vill ju stanna ändå. 

Plocka ut tre ord som ni tycker profilerar Specialistdjursjukhuset Helsingborg som arbetsgivare  
- Kompetens är ju såklart ett, det finns kompetens här som är få sjukhus förunnat. Öppenhet hos ledningen skulle jag också säga vilket man jobbat hårt med det de senaste åren. Och det tredje: gemenskap på alla nivåer, alla har roligt på jobbet, tycker Abtin.

- Jag tycker precis som du, säger Louise. Jag måste dock lägga till två till – innovation, vi har igång en hel del forskningsstudier med intresse av att ligga i framkant, sedan flexibilitet då vi arbetar hårt mellan avdelningarna för att uppnå ett oerhört bra patientflöde. 

Hur skulle du sälja in att jobba på sjukhuset till din bordsgranne på en middag? 
– Då skulle jag säga att sjukhuset är en enormt spännande arbetsplats där patienterna utgör grunden, med allt från enklare sjukdomsfall, till tyngre utrednings- och akutfall, svarar Louise. Sen kollegorna, oj vad fantastiska de är! Oavsett hur hektiska, komplicerade, akuta eller bisarra fall jag varit med om, har jag personer omkring mig som gör arbetet lättare, roligare och absolut värt allt slit. Därefter avslutar hon:

- En del djurägare berättar att de märker på sitt djur att det mått bra under sitt besök, vår arbetsmiljö är en otroligt viktig grogrund för trivseln hos våra patienter.