Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Bert Jan Reezigt går över till Evidensia: ”Med stöd och kunskapsspridning bygger vi den veterinära framtiden i Sverige”

måndag 8 februari 2021
bjorn

Arbeta kliniskt, men även utbilda, inspirera och dela med sig till sina veterinärkollegor. Möjligheten att alternera mellan flera hattar blev avgörande när Bert Jan, en välkänd veterinärprofil i svensk djursjukvård, tog beslutet att börja på Evidensia.

Bert Jan har arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg sedan 2003. 1 juni byter han till Djursjukhuset Göteborg samt blir sakkunnig inom internmedicin och intensivvård för hela Evidensia.

Efter 18 år på Blå Stjärnan – varför var det dags att byta nu?
Jag har haft många fina år på Blå Stjärnan och gjort det mesta, bland annat varit chef över intensivvårdsavdelningen, lett och tagit fram utbildningar för Blå Stjärnan Akademin samt under flera år ingått i ledningsgruppen. I dessa former har jag bidragit med kunskap och varit en del av utvecklingen.

Nu vill jag hitta nya utmaningar i mitt yrke och betyda mer för mina kollegor. I det veterinärmedicinska arbetet är tryggheten viktig och spelfältet inom Evidensia är större vad gäller veterinärer och djursjukskötare som behöver stöttning.

Du ska fördela din tid mellan Djursjukhuset Göteborg, Evidensia centralt och vid etableringen av ytterligare en ny djurklinik i Göteborgsområdet. Hur ser du på den uppdelningen?
Eftersom jag gärna har många järn i elden passar det mig. Jag vill alternera med att verka centralt, åka ut till kliniker och träffa kollegor samt hjälpa till med utvecklingen och bygga en större organisation. Min uppdelning kommer innebära engagemang i både den mindre djurklinikens och det stora djursjukhusets utmaningar. Jag fortsätter arbeta kliniskt, men får även utbilda – båda är saker jag älskar och brinner för. Det blir fantastiskt att arbeta med Evidensias veterinärmedicinskt- och utbildningsansvariga parallellt med de som leder Djursjukhuset Göteborg.

Bert Jan kommer att ingå i det centrala veterinärmedicinska teamet och utgöra en resurs inom internmedicin och intensivvård. Han ska arbeta med stöd och kunskapsspridning och utbilda Evidensias medarbetare tillsammans med Academy. Bert Jan blir ett varmt välkommet tillskott i teamet och vi är jätteglada att få ytterligare en hörnsten på plats jämte de spetskompetenser vi redan har inom hygien, antibiotikafrågor, anestesiologi och odontologi. Med sin fantastiska kompetens kommer han göra det ännu lättare att göra rätt, precis som vi vill ha det på Evidensia.

Marlene Areskog, veterinärmedicinskt ansvarig Evidensia Sverige


Vad var det som tilltalade dig med det nya Evidensia Djursjukhuset Göteborg och hur ser du det framför dig när det är klart?
Idéerna och visionen för det nya sjukhuset lockar mig. Jag ser mindre personalstyrka som en fördel eftersom det underlättar teamarbete, istället för att vara separerade från varandra. Mindre team innebär en kvalitetssäkring då patienten tas om hand på en mer multidisciplinär nivå.

Det känns bra att hamna på en plats med mer lugn, där jag själv kan påbörja och avsluta mina fall. Lugnare, koncentrerad vård ökar möjligheten att leverera på specialistnivå. Tillsammans med mina kollegor täcker vi samtidigt så många områden som möjligt. Bättre teambuilding ger helt enkelt en bättre upplevelse, såväl för sjukhusets anställda som för djurägarna. Jag är övertygad om att en sådan organisation kommer fungera på bästa sätt.

Vad blir skillnaden mellan vad du bidrar med på Djursjukhuset Göteborg och Evidensia centralt?
Djursjukhuset känner mig och vet vad de får. Där har jag en mer traditionell roll som specialist med uppgift att leverera inom invärtes medicin och på intensivvårdsavdelningen. För Evidensia centralt är uppgiften att lyfta kunskapen på vissa kliniker inom mina områden, samt vara involverad i utbildningsprojekt.

Med sin mångåriga erfarenhet inom avancerad djursjukvård, liksom hans spetskompetens i intensivvård och internmedicin, kommer Bert Jan bli en viktig pusselbit i lag-bygget Göteborg. Detta gäller såväl inom både det medicinska som det övergripande kunskapslyftet på sjukhuset. Beskedet att han ska bli en del av vårt team har mötts med stor entusiasm och han välkomnas av alla.

Anders Jarlborg, djursjukhuschef Evidensia Djursjukhuset Göteborg

 

Håller du med om uttrycket ”man blir aldrig fullärd” trots din långa erfarenhet och stora kunskap?

Fullständigt, annars hade jag slutat jobba för länge sedan! För mig är det en ständig utmaning att förbli uppdaterad och haka på utvecklingen. Jag ser nya saker varje dag, möter frågeställningar och tar del av annan kompetens från kollegor. Det här yrket kräver att man ska kunna förvånansvärt mycket, vilket innebär att du behöver vara flexibel och ödmjuk inför din egen kunskap.

Man vill ställa diagnoser med största möjliga säkerhet och det är utmaningen. Till mitt arbetssätt hör att alltid försiktigt väga all information kring patienten för att till slut dra en slutsats. Det får ta lite tid. Att missa en diagnos är alltid jobbigt, men det händer alla, oavsett om du är ung eller gammal i yrket.

Slutligen – vad ser du mest fram emot på Evidensia?
Att träffa gamla och nya kollegor, samt samverka med dessa trevliga personer som har så mycket entusiasm och kunskap. Tillsammans bygger vi den veterinära framtiden i Sverige, det vill säga den bästa veterinärvården för såväl djuren, djurägarna som de anställda. Eftersom allt en gång började hos Specialistdjursjukhuset Helsingborg är cirkeln sluten. Känslan att komma hem gör mig varm inuti.

Fakta Bert Jan Reezigt

  • Examen från Utrecht universitet 1997
  • vet Specialist i hundens och kattens sjukdomar
  • Aspirant specialist Steg 2 invärtes medicin för hund och katt
  • Intensivvård och internmedicin som huvudområden – verkar som konsult, föreläser och undervisar parallellt med sitt kliniska arbete
  • Grundare och ordförande för Blå Stjärnan Akademin 2006-2021 samt BSA kongressen Nordic Small Animal Veterinary Conference 2013-2020
  • Styrelseledamot EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society) 2006-2016