Ännu mer exotiska breddgrader vid Roslagstull

onsdag 6 oktober 2021
roslagstull-exotic-klinik

Evidensia Djurkliniken vid Roslagstull i Stockholm har sin långa historia av att ta emot exotiska sällskapsdjur. Med en inte tidigare skådad ökning av alternativa kelgrisar tar man sin uppgift till en högre nivå och omprofilerar till Roslagstulls Veterinärklinik Exotic Evidensia.

Roslagstulls exoticprägel ligger fast sedan 18 år men öppnar nu upp för ännu mer gnagare, reptiler och fåglar.

– Omprofileringen till renodlad exotisk klinik ska prägla hela besöket hos oss, exempelvis blandas inte bytesdjuren med rovdjuren. Kaninerna behöver inte bli stressade av att trängas med stora hundar, och så vidare. Tiden får utvisa om vi också behöver expandera med större lokaler och vårdavdelningar, berättar klinikchef Susanne Inestal.

Genom överslussningen av hundarna och katterna till Evidensia Vasastans Veterinärklinik finns möjligheterna att lösgöra mer tider, vilket även innebär att ta emot akutpatienter som behöver hjälp samma dag. När vi kan börja säga ja i större utsträckning försvarar vi vår plats som ledande inom genren.

Samtidigt vill jag understryka att hund- och kattägare med önskemål om att fortsätta gå här förstås får göra det, inga problem! Veterinärkompetensen för alla djursorter kvarstår.

Alternativa djursorter utmanar de traditionella

Till de vanligaste patienterna på kliniken hör kaniner med tarm- eller tandproblem, och med omprofileringen förväntas ännu fler. Djursjukvården ser verkligen en positiv trend mot husdjur bortom de traditionella, och med den boomen vill Susanne med medarbetare säkerställa vårdtillgången för dem också. Patientunderlaget har en stadig påfyllnad, till Roslagstulls Veterinärklinik Exotic kommer djurägare från hela Sverige.

En av anledningarna bakom ökningen av de alternativa djurarterna beror på storleken, både när det gäller djuret och boendet. Innerstadsbor anpassar ofta sitt val efter vad de har rum för. Många föräldrar som utsätts för barnens övertalningskampanjer går hellre med på ett marsvin framför åtagandet, tiden och motionen som en hund kräver. Att även små djur behöver omvårdnad bör dock tilläggas. Läs mer om det här.

Utöver boendefaktorn finns ett utpräglat exoticintresse hos flera, gruppen som mer myser än ryser åt reptiler och gärna gullar med sina råttor växer.

– Råttorna har blivit rumsrenare nu jämfört mot tidigare då de gått under beteckningen skadedjur. Ormar förekommer som patienter varje vecka, säger Susanne.

Många gnagare, få veterinärer

Samtidigt som Susanne välkomnar djurägarnas val att tänka bredare i valet av husdjur förklarar hon att veterinärer med exotickompetens är en trång sektor.

– Det ingår ingen utbildning i det svenska veterinärprogrammet om de exotiska djurslagen, du behöver gå specifika kurser och utbilda dig utöver programmet. Samma gäller för djursjukskötare. Exkluderingen kan bli en tröskel då exoticarterna är så många och komplexa att sätta sig in i.

Det finns duktiga svenska veterinärer, men kompetensen är större utomlands, vilket visar sig att den förekommer oftare hos utländska veterinärer som arbetar i Sverige. En del av dem jobbar på Roslagstull och under hösten får kliniken ytterligare förstärkning i form av en Diplomate inom exotics, berättar Susanne glatt.

– Kännedomen om oss och att vi kan exotics är hög efter nästan två decennier. Djurägare som söker sig hit vida ifrån talar för det stora behovet, att exoticklinikerna är så få och att vi sitter på en stor del av spetskompetensen.

Läs på

Vården av och ansvaret att djuret mår bra ligger som alltid i första hand hos djurägaren. Därför råder Susanne att ta reda på så mycket som möjligt om det egna djurslaget, vad det behöver och vad som ska undvikas. På Djurvårdguiden finns skötselråd  och information om sjukdomar för exotics.

När så behovet av veterinär uppstår tipsar Evidensia alla gnagande, krälande och flygande patienter att söka hjälp på mer exotiska breddgrader. På Valhallavägen 12 A i Stockholm, närmare bestämt.