Våra medarbetare
Linn Nordström

LEG. VETERINÄR

Linn Nordström

  • Hältutredningar
  • Mjukdelskirurgi
  • Under utbildning för ett GP-certificate i ortopedisk kirurgi