Tandvård häst

Hästens mun och tänder bör minst en gång årligen undersökas av en veterinär med inriktning på hästtandvård. Detta för att förebygga skador i munhåla, men också för att underhålla vid till exempel bettfel som är mycket vanligt hos hästar. Vi har veterinärer som är vidareutbildade inom hästtandvård och undersöker din häst antingen inne på hästsjukhuset eller hemma hos dig med vår ambulatoriska verksamhet.

Så här undersöks din häst:

  1. Vi tittar på hela hästen för att bedöma foder-/näringsintag och eventuella andra sjukdomstillstånd.
  2. Vi tittar närmre på huvudets yttre och känner igenom huvudets utsida efter tecken på sjukdom från tänder/munhåla.
  3. Hästen får sedering och vid behov lokalbedövning. Vi ser till att miljön runt omkring blir lugn och tyst.
  4. Hästens huvud får nu vila på ett huvudstöd och hästen får en munstege som håller munnen öppen.
  5. Munnen spolas ur och rengörs från foderrester.
  6. Hela munhålan inklusive slemhinnor, tandkött och tänder undersöks.
  7. Eventuella åtgärder utförs. Detta kan vara slipning av hakar, tandkorrigering, rensning av foderinpackningar eller borttagning av vargtänder.
  8. Vid behov görs utökad diagnostik. Detta kan vara endoskopi (kameraundersökning), röntgen eller CT (datortomografi).
  9. Djurägaren får rådgivning avseende utrustning och betsling.

Våra hästtandvårdsmottagningar behandlar varje år ett stort antal hästar med allt från borttagning av vargtänder och åtgärd av enkla skarpbett och hakbett till komplicerade käkfrakturer, tandfrakturer och kindtänder med tandrotsbölder. Idag görs alltmer avancerad hästtandvård på vaken men sederad häst vid hästsjukhusens dagmottagningar och av hästklinik på väg. För de mer komplicerade fallen har hästsjukhuset erfarna kirurger för behandling under narkos.

Det är klokt att låta undersöka munhåla och bett hos den unga hästen då bettfel och onormala tänder med tiden kan ge stora förändringar som är svåra att behandla. Små hakar är lätta att hålla efter och behandlingen påverkar hästen lite. Instinkten att äta är välutvecklad hos hästen och man kan förvånas hur kraftiga förändringar man kan se hos en häst som ändå äter utan att visa tecken på obehag. Munhålestatus ger också vägledning hur ofta man bör besöka sin veterinär. Hästar med bettfel kan behöva undersökas var tredje till var sjätte månad medan andra bara när man upplever att det är ett problem.

De vanligaste problemen som behöver tandvård

Skarpbett

Behandlas genom varsam raspning för att avrunda vassa partier

Hakbett

Hakarna är oftast för stora för att kunna behandlas med handverktyg utan behöver ofta fräsas ned. Om haken är stor får man ta en bit i taget för att inte skada tanden.

Mjölktandskappor

Tas bort.

Vargtänder

Den allmänna uppfattningen idag är att vargtänderna på sporthästen bör tas bort. Det är lättare att operera bort vargtanden på den unga hästen som har ett mjukare tandben än den äldre.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas