Endoskopering häst

Endoskopi innebär att man undersöker kroppshåligheter med en rörlig kamera. I princip används endoskop vid undersökning av alla organ som har en tillräckligt stor öppning för att kameran ska kunna komma in. På hästar kan luftvägar, matstrupe, magsäck, urinorgan, honliga könsorgan och delar av tarmkanalen undersökas.

Det är vanligt att luftvägarna undersöks med endoskopi vid hosta, näsflöde eller i samband med att hästen visat nedsatt prestation.

Arbetsendoskop

Vid missljud och misstanke om att hästen har svårt att få luft vid ansträngning har metoden ett begränsat värde då det som syns i vila inte alls behöver vara det samma som ses under arbete. Specialisthästsjukhusen och vissa ambulerande enheter kan vi därför även erbjuda undersökning av hästen i arbete med ett så kallat dynamiskt endoskop/arbetsendoskop. Tekniken innebär att långt fler hästar får en korrekt diagnos och därmed rätt behandling jämfört med tidigare.

Prestationsnedsättning och missljud vid arbete till följd av nedsatt funktion i de övre luftvägarna eller svalget kan drabba alla typer av hästar och ponnyer och vara mycket besvärande hos hästar som ska prestera. Undersökningen utförs medan hästen rids/tränas/körs under de förhållanden där symtomen oftast upplevs. Hästen kan undersökas till exempel vid ridning i ridhus eller vid galopp- eller travbana. Veterinären ser endoskopin i realtid på skärmen under arbetet, men hela undersökningen spelas också in för senare granskning och noggrann analys av specifika detaljer i slowmotion.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas