Neurologisk utredning för häst

Utredning av neurologiska problem

Hästar med neurologiska sjukdomar kan ha olika symtom, allt från en otydlig hälta till kraftig vinglighet.

En neurologisk utredning påbörjas alltid med en komplett neurologisk undersökning där man utvärderar hästens beteende, tillsammans med funktionen av hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver.

Vidare undersökning av neurologiska symtom kan göras bland annat med röntgen av halsen eller provtagning av ryggmärgsvätska. På Specialisthästsjukhusen i Helsingborg och i Strömsholm finns även tillgång till skiktröntgen/DT som i förekommande fall kan påvisa en strukturell förändring i halskotpelaren som orsak till neurologiska symtom från rörelseapparaten. I Strömsholm finns också TMS, en metod som används i neurologiska utredningar och undersöker ryggmärgens funktion. Därigenom kan man utvärdera den kliniska betydelsen av en strukturell förändring.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas