Ny teknik räddar liv

fredag 14 juli 2017
ct-bild-halskotpelare
En ny studie som presenterades vid den pågående veterinärkongressen för Europas främsta kirurger i Edinburgh, visar på fördelarna med ny teknik inom veterinärmedicinen. Med hjälp av de två världsunika datortomograferna som finns vid Specialisthästsjukhusen i Helsingborg och Strömsholm, kan man upptäcka allvarliga skador i bakre halsryggen och främre bröstryggen. Skador som är svåra eller omöjliga att upptäcka med traditionell röntgen och ultraljud.
Hästar med skelettskador i den här regionen får ofta väldigt allvarliga symptom, och när man inte kunnat ställa rätt diagnos har de i många fall avlivats. Med den nya tekniken kan man se precis var skadan sitter och hur den ser ut. Studien visar att prognosen ofta är god om hästen ges möjlighet till vila. I vissa fall kan hästen bli hjälpt av en operation.

Linda Wright föreläser för Europas främsta hästkirurger vid European College of Veterinary Surgeons årliga kongress som just nu pågår i Edinburgh, Skottland.

Studien har gjorts av ett team veterinärer med Linda Wright, Specialisthästsjukhuset Helsingborg i spetsen. Linda som är engelsk specialist (Certificate of Advanced Veterinary Practice) och resident* i kirurgi,  presenterar en studie av nio hästar med frakturer i bakre halsrygg och främre bröstrygg. Området är svårtillgängligt med hjälp av traditionell slätröntgen och ultraljud, men tack vare den unika typ av datortomografi (förkortas DT, även kallat Computed Tomography CT) som finns vid Evidensias Specialisthästsjukhus i Helsingborg och Strömsholm, har man kunnat ställa rätt diagnos. Av nio hästar avlivades en på grund av den allvarliga skadan. Sex av sju som behandlades konservativt blev helt friska eller väsentligt förbättrade. En häst opererades mer än ett år efter skadan blev så mycket bättre att den i stället för att avlivas numera kan användas till lättare ridning.

CT-bilden visar bakre delen av halskotpelare i 3D.

 

Bilden visar frakturer på 6:e och 7:e halskotpelare med tryck på ryggmärgen. Detta är diagnosticerat vid Evidensia Specialisthästsjukhuset i Helsingborg.

Fakta om studien

“Management and long-term outcome of cervico-thoracic vertebral column trauma in horses diagnosed with computed tomography: 9 cases”
L. Wright, C. Lindegaard, M. Kristoffersen & S.M. Puchalski

European College of Veterinary Surgeons, 26th Annual Scientific Meeting, Edinburgh, Scotland, July 13-15, 2017

*Residency: 3-årigt detaljerat utbildningsprogram som leder till att man kan ta examen inom ett specifikt område. Om man klarar examen uppnår man den högsta grad av specialisering som finns inom veterinärmedicin och kan kalla sig diplomate. En resident handleds alltid av minst en diplomate. Linda Wright handleds i Helsingborg av de två Diplomates, Casper Lindegaard och Mads Kristoffersen.