Munhåleundersökning

Hästens mun och tänder bör minst en gång årligen undersökas av en veterinär med specialistutbildning inom hästtandvård. Detta för att tidigt upptäcka eventuella skador och problem i munhålan, men också för att hålla efter problem som följer av bettfel, vilket är väldigt vanligt hos hästar. På våra kliniker har vi veterinärer som är vidareutbildade inom hästtandvård och står redo att ta emot.

Tecken på att en häst har problem i munnen och kanske även smärta därifrån är dålig aptit, att de tuggar långsamt, att de spottar ut tuggat foder, dålig lukt från mun eller näsborrar, svullnader på huvudet, enkelsidigt näsflöde, att hästen är spänd vid ridning och att den drar sig undan bettet (gapar, slår med huvudet eller går bakom hand).

Exempel på problem är hakar, förvuxna tänder, glest sittande tänder med foderinpackningar som följd och lösa tänder. Problem kan också uppstå till följd av felaktigt använd eller felaktigt anpassad utrustning. Följden blir att hästen magrar, får problem med kolik eller diarré, drabbas av bihåleinflammation eller visar tecken på ridbarhetsproblem.

Förutom att regelbundet låta en specialist undersöka din häst i munnen, kan du själv bidra till att minska risken för skador genom att vara noga med vilken utrustning som används i form av bett och huvudlag. Det är också bra att alternera mellan olika typer av bett och huvudlag och kanske även rida bettlöst ibland, för att minska trycket mot hästens vävnader.

Så här undersöks din häst:

  1. Vi tittar på hela hästen för att bedöma foder-/näringsintag och eventuella andra sjukdomstillstånd.
  2. Vi tittar närmare på huvudets yttre och känner igenom huvudets utsida efter tecken på sjukdom från tänder/munhåla.
  3. Hästen får sedering och vid behov lokalbedövning. Vi ser till att miljön runt omkring blir lugn och tyst.
  4. Hästens huvud får nu vila på ett huvudstöd och hästen får en munstege. Munnen öppnas.
  5. Munnen spolas ur och rengörs på foderrester.
  6. Hela munhålan inklusive slemhinnor, tandkött och tänder inspekteras.
  7. Eventuella åtgärder utförs. Detta kan vara slipning av hakar, tandkorrigering, rensning av foderinpackningar eller borttagning av vargtänder.
  8. Vid behov görs utökad diagnostik. Detta kan vara endoskopi (kameraundersökning), röntgen eller CT (datortomografi).
  9. Undersökningen brukar avslutas med rådgivning om vilka bett och huvudlag som passar hästen.

Om det är flera hästar som ska undersökas på samma gång, har vi möjlighet att utföra undersökningar och behandlingar på plats i stallet.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas