Kiropraktik häst

Vid manuell terapi används händer direkt på kroppen med målet att hitta och behandla mjukdelar eller leder med nedsatt rörlighet.

Symtom som kan vara en indikation:

 • Nedsatt prestation
 • Smärta från rygg eller nacke
 • Nedsatt rörlighet i rygg eller nacke
 • Oförmåga att lyfta eller sänka huvud eller nacke
 • Muskelspänningar
 • Diffus hälta/assymetrisk rörelse
 • Svårighet att få till en sadeltillpassning
 • Sadeltvång
 • Stelhet, tar lång tid att värma upp
 • Hälta som bara syns vid ridning
 • Onormala bockningar
 • Hänger konstant i ena tygeln/tömmen, biter sig fast
 • Börjat vägra mot hinder
 • Motstånd vid samling
 • Svårighet att vända åt något håll
 • Asymmetrisk muskulatur
 • Asymmetriskt bäcken
 • Står ofta och avlastar något ben
 • Svårigheter att lyfta benen vid skoning
 • Beteendeförändringar

Kiropraktiken och osteopatin på häst är också ett utmärkt komplement vid en hältutredning. Det kan vara svårt att undersöka och även behandla vissa tillstånd i till exempel hals, rygg, bäcken där kiropraktiken kan vara till stor hjälp.

Det är vanligt att hästar med hälta går och avlastar och får spänningar på andra ställen i kroppen, där några justeringar kan hjälpa hästen att komma tillbaka till arbete tidigare. Det kan också vara bra att på ett tidigt stadium känna igenom hästen och se om det är några låsningar eller spänningar på gång. Det gäller att ”mota Olle i grind” och förhoppningsvis på ett tidigt stadium förhindra fel- och snedbelastningar som i långa loppet leder till ledinflammationer och hälta.

På hästsjukhuset kan du få hjälp av veterinärer med utbildning inom kiropraktik och osteopati. Tillsammans med dem kan du diskutera och bestämma hur upplägget av just din häst ska vara. Vi hjälper också till att visa dig hur du hemma kan fortsätta med vissa övningar för att din häst ska fungera på bästa sätt.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas