Cell – och vävnadsanalyser häst

Cellanalyser, cytologi, görs med en enkel provtagning. Oftast genom finnålsaspirat i en knöl eller förändrad vävnad, med en bomullspinne i till exempel ett sår eller öra, eller via en trubbig nål som samlar bukvätska. Vi utför även cellanalyser för att utvärdera ledvätska - till exempel vid en lednära sårskada för att avgöra om leden är involverad eller inte och om det finns tecken på infektion.

Provet stryks ut på ett objektglas och färgas med speciella färglösningar för att cellerna ska kunna ses väl i mikroskop. Legitimerade biomedicinska analytiker med lång erfarenhet och hög kompetens bedömer sedan proverna och man letar bland annat efter tecken på elakartade tumörer, inflammation eller infektion.

För att utvärdera större delar av vävnader/organ kan ett vävnadsprov, en så kallad biopsi, tas från den vävnad som ska undersökas (histologisk undersökning). Den önskade vävnaden skärs eller klipps bort, alternativt används särskilda instrument för att avlägsna den bit som ska studeras. Dessa prov skickas därefter till externt laboratorium. Dessa undersökningar är värdefulla framför allt vid tumörundersökningar och vid misstanke om sjukdomar i magsäck, tarmar och inre organ.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas