Besiktning häst

En besiktning utförs vanligen då en häst ska säljas eller köpas, men kan också utföras i samband med utlåning eller införsäkring. En besiktning och ett besiktningsintyg är en färskvara, det vill säga att det endast ger en bild av hästens hälsostatus den dagen som besiktningen utförs. Det är viktigt att du som köpare är med vid besiktningen och att du som köpare väljer en veterinär du har förtroende för. Våra erfarna veterinärer tillsammans med medicinskteknisk utrustning och våra speciellt utformade lokaler ger goda möjligheter att skaffa en bild av hur hästen mår.

Så går det till

  1. Under en besiktning undersöks hela hästen. Hästens allmäntillstånd och exteriör bedöms. Rygg, skelett, leder, senor och muskulatur känns igenom. Hästens hud och hårrem undersöks. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Ögon och tänder undersöks. Hästens uppförande och hanterbarhet bedöms också.
  2. Efter den kliniska undersökningen ses hästen i skritt och trav på rakt spår. Därefter böjs alla fyra ben. Böjprovets betydelse har diskuterats i veterinära kretsar de senaste åren. Dock anses det fortfarande vara en viktig del av både en besiktning och i hältutredningar. En överansträngd eller inflammerad led eller område ofta blir smärtsamt efter ett böjprov trots att hästen inte behöver ha sett halt ut under den inledande undersökningen. En positiv böjprovsreaktion sätts alltid i förhållande till hästens ålder, användningsområde, träningsnivå mm.
  3. Efter böjprovet ses hästen i longering på volt i alla gångarter. Ibland utförs ett arbetsprov där hästen får upp pulsen och ansträngs. Arbetsprovet är till för att bland annat provocera fram hosta eller missljud från övre luftvägarna i arbete, vilket kan ha betydelse för hästens framtida användningsområde. Hjärtat lyssnas på igen efter arbete för att upptäcka eventuella arytmier.
  4. Efter longering finns möjlighet att undersöka hästens svalg och luftstrupe med en videokamera (endoskop). Detta eftersom sjukdomar som luftvägsinflammation och struppipning blivit allt vanligare hos både rid- och travhästar.
  5. Om hästen skall röntgas i samband med besiktningen, görs det efter att de andra undersökningarna är klara, då hästen ofta behöver lugnande inför röntgenundersökningen. När det gäller ridhästar röntgas ofta båda frambens kotleder, kronleder, hovleder; båda frambens strålben; båda bakbens kotleder; båda bakbenens hasleder och knän. Ibland röntgas också nacke och rygg. Vi utför även internationella röntgenundersökningar som ofta innehåller fler bilder än ovan nämnda standard. För travare har vi andra paket med inriktning på kontroll av så kallade lösa benbitar där följande områden röntgas: båda frambens hovleder, kronleder och kotleder; båda bakbenens kotleder och hasleder. Projektionerna är noga utvalda baserat på var man oftast hittar problem hos respektive hästtyp. Om hästen har en tidigare sjukdomshistoria så kan även andra områden inkluderas i undersökningen.
  6. När besiktningen slutförts går veterinären igenom protokollet och diskuterar eventuella fynd med köpare och säljare.
Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion. Avvikelser kan ibland komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. 

Om det funnits tveksamheter tidigare, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.
Glöm inte att en besiktning är en varudeklaration av hästen som ger en trygghet både för säljare och köpare och att man därmed minskar risken för en framtida tvist.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas