Avmaskning häst

Alla hästar har parasiter men alla parasiter gör inte hästen sjuk. För att undvika att hästen blir sjuk är det viktigt med betesplanering och -hygien samt goda rutiner för kontroll av parasitbörda.

Parasitrelaterade problem är framför allt kolik, diarré och avmagring. Vissa parasitangrepp kan ge bestående skador varför det är viktigt att ha kontinuerlig kontroll över hur hästens parasitbörda ser ut. Dessutom kan överdrivet användande av avmaskningsmedel kan leda till resistens hos parasiterna, och från och med hösten 2007 är därför alla avmaskningsmedel receptbelagda och används endast om hästen har påvisad hög parasitbörda eller vid förekomst av bandmask eller stor blodmask.

Små besättningar av vuxna hästar med god tillgång på beteshagar behöver ofta ej avmaskas alls. Föl och åringar skall däremot avmaskas regelbundet!

Vanliga inälvsparasiter

Några vanliga inälvsparasiter hos häst är stora blodmasken, lilla blodmasken, bandmask och spolmask.

Lilla blodmasken
Den lilla blodmasken finns alltid hos hästen i viss mängd och ställer inte till problem när de är få. Generell rekommendation för avmaskning för lilla blodmasken är när EPG (egg per gram) överstiger 200.

Stor blodmask och bandmask
Avmaskning mot stor blodmask samt bandmask ska ske vid förekomst, oavsett mängd.

Styngflugans larver
Rutinmässig avmaskning mot styngflugans larver rekommenderas inte.

Träckprov och analyser

Vi rekommenderar träckprovsundersökning på alla hästar på våren 2 veckor före betessläpp. I analysen ska ingå räkning av mängden parasitägg (EPG), samt analys för bandmask och stor blodmask. Hästar som har> 200 epg eller förekomst av stor blodmask eller bandmask avmaskas. Uppföljande träckprov tas lämpligen 2 veckor därefter för att säkerställa effekten. För de hästar som avmaskades på våren tas också träckprov vid installningen. 

För lilla blodmasken är målet att reducera mängden parasiter, för stora blodmasken och bandmasken är målet att helt bli av med parasiterna. Rådgör med er veterinär kring hur ni lämpligen lägger upp er parasitkontroll för bästa effekt. Tänk också på att säkerställa att nya hästar inte för in stor blodmask eller bandmask till besättningen. 

Våra generella rekommendationer för avmaskning av föl/åringar och unghästar:
•    Föl avmaskas vid 8–10 och 16–18 veckors ålder mot spolmask samt mot blodmask på hösten (minst en vecka efter sista avmaskningen mot spolmask). 
•    Träckprov bör tas på unghästar under vårvintern för kontroll av spolmask. 
•    Träckprov tas på unghästar inför betessläpp som för vuxna. I de fall unghästen har <200 EPG och då inte avmaskas vid betessläpp rekommenderas ytterligare träckprov under betessäsongen. 

Våra generella rekommendationer för hur du tar träckprover:
•    Samla 3–4 färska träckbollar från varje individ och håll dem om möjligt kylda inför transport. Skicka provet så fort som möjligt så äggen inte hinner kläckas.
•    Specificera vilken analys du önskar, om du är osäker, kontakta veterinär!

Våra rekommendationer för att minska smitta i hagar

•    Skilj på vinter- och sommarhagar
•    Byt hage innan den blivit helt nedbetad
•    Låt hage där häst med påvisad hög parasitbörda gått få vila två säsonger (längre för spolmask)
•    Låt hagarna växelbetas med kor eller får
•    Mocka hagarna regelbundet 

Läs gärna mer om parasiter och avmaskning på Djurvårdguiden.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas