Akupunktur häst

Akupunktur är en terapimetod som innebär att man för in nålar genom huden på särskilda områden som kallas akupunkturpunkter. Nålarna som används är tunna, sterila engångsnålar. Olika punkter har olika verkan på olika delar och funktioner i kroppen. Smärtan avgör vilka punkter som behandlas. Ofta används punkter som ligger både nära och långt ifrån det område där djuret har ont. 

Idag är akupunktur en erkänd terapi vid smärtbehandling. Med nålsticken aktiverar man kroppens egen produktion av bland annat opioider. Målet är att blockera smärtimpulser och aktivera kroppens självläkningsprocess.

Kända effekter av akupunktur:

•    Endorfin frisätts – kroppens eget smärtstillande hormon
•    Oxytocin frisätts – kroppsegna ”lugn och ro”-hormoner
•    Grindteorin (gate control-teorin) - vilket innebär att impulser, som annars skulle upplevas som smärtsamma sorteras bort
•    Kroppseget kortison ökar och har en antiinflammatorisk effekt
•    Serotonin och noradrenalin frisätts, vilka är viktiga transmittorsubstanser i hjärnan
•    Immunförsvaret förbättras
•    Bättre näringstillförsel i brosket och i leder
•    Blodcirkulationen i spända muskler ökar

Vi använder akupunktur på häst som komplementär medicin för att hjälpa hästen att komma igång efter en rörelsestörning. Akupunktur har visat sig speciellt bra för hästar med ryggproblem, stelhet i nacken och vid smärta i knä och hasled.

Generellt kan man säga att man behöver minst 2-3 behandlingar med ett mellanrum av 7-14 dagar för att ha en bra effekt.

Akupunkturbehandling finns upptaget med karenstid för tävling och träning inför tävling med 96 timmar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas