Hästsjukhuset travar på under pandemin

måndag 6 juli 2020
stav-4

Trots inställda tävlingar håller besöken hos Evidensia Hästsjukhuset Stav bra tempo. På såväl rutinåtgärder som operationer märks till och med en ökad efterfrågan. Varken virusutbrott eller sommartid ändrar det faktum att dörrarna alltid står öppna för patienterna.

Coronapandemin har än så länge inte haft någon effekt i form av avbokade eller uppskjutna veterinärbesök. Trenden att vänta till mer stabila tider som många branscher tampas med är inget som veterinärer märkt av. För hästkliniker och hästsjukhus innebär sommaren alltid högsäsong och denna sommar är inget undantag. Bokningarna har till och med skjutit i höjden, säger Stavs klinikchef Malgorzata (Gola) Dziurla.

–  Att många ställt om till att vara hemma mer visar sig tydligt. I och med större flexibilitet passar hästägarna på att åka till veterinären för rutinåtgärder som munhåleundersökningar, hälsokontroller och hältutredningar. När flera tar tag i saker som man i vanliga fall tänkt göra efter tävlingssäsongen, betyder det ytterligare operationer hos oss, berättar Gola.

På Stav är patientfördelningen jämn mellan tävlingshästar och hobbyhästar, det vill säga sådana som mest tjänar som sällskap. Bland ägarna råder ingen skillnad i hanteringen utan skötseln och omsorgen om sin häst är sig lik oavsett omvärldens rådande situation.

Ridskolorna som hör till kundkretsen har också arbetat oförändrat under våren. Gola menar att hästvärldens vana av smittoutbrott gör att man är inkörda i rutiner som ska förhindra smittspridning – till exempel hålla avstånd, inte låta hästarna hälsa på varandra och så vidare. Även om pandemin berör människor så har stallen lätt anpassat sig för att i största mån kunna fortsätta med sina verksamheter.

Tänker nytt

Men visst finns ändrade vårdbeteenden hos hästägarna, medger Gola, bland annat i form av utvidgad efterfrågan på ambulatoriska besök då veterinärerna åker hem till patienten istället. Kombinationen nya förhållningssätt och beteenden har dessutom inneburit att Stav adderat egna lösningar till de arbetssätt som implementerats på samtliga Evidensias enheter. När kunden tänker nytt behöver man göra detsamma.
– Utöver vårt vanliga samarbete med hästambulansen har ett samarbete etablerats med Haninge hästtransporter. Transportföretaget hämtar, vi undersöker hos oss, och sedan körs patienten tillbaka igen. De hästägare som inte är friska eller vill undvika kontakt kan också lämna och hämta hem sin häst här när kliniken är stängd, förklarar hon och tillägger:

– Trenden att vilja hjälpa varandra kommer även till del för de som ser lastning och transport av hästen som en tröskel inför veterinärbesöket. Med fler hemmaarbetare är det enklare att få hjälp!

Längre träning fördelaktigt för hästen

Man kan tro att med mindre tävlingar så är det mindre slitage på hästarna vilket skulle minska behovet av att uppsöka veterinär, men Gola förklarar att träningen upprätthålls och även om de stora tävlingarna är inställda så fortgår ändå träningstävlingarna. Därav det konstanta besöksflödet.

Dock medför frånvaron av en högskalig, hektisk träningsperiod positiva följder. Nu finns större möjlighet att ägna hästarna mer tid och träna sina yngre förmågor under en längre period.

– Utan stress blir hästens kropp starkare, samt mer atletisk och fysisk. Fördelarna är att när tävlingarna går tillbaka till normalt, kommer hästarna vara bättre än innan eftersom träningen sett annorlunda ut.

Semestertider = öppettider

Hästsjukhuset Stav har öppet hela sommaren för att möta den stora efterfrågan, både veterinärvården och hovslageriet finns på plats. För hästägare är det en trygghet om olycksfall uppstår under betet. Sparkskador förekommer mer på sommaren då hästar som inte känner varandra går ihop. Även om det är mitt i semestertider så går det att ringa eller mejla för tidsbokning.

När det gäller sommarbetet påminner Gola om att igångsättningen efteråt behöver göras med försiktighet. Har hästen enbart gått i hagen under flera veckor tar det samma antal veckor att få den tillbaka i ursprunglig form. 

Mer att se fram emot

Den enda sak som fått stryka på foten under virusutbrottet är sjukhusets uppskattade föreläsningar och kurser, men dessa hoppas Gola kunna återuppta till hösten. En nyanställd veterinär ska bidra till att den ambulatoriska verksamheten dras upp ett snäpp.

Med det finns ingen tvekan om att Stavs framtidstro helt klart också har ett bibehållet tempo.