Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Så förhindrar vi eventuell smittspridning

Evidensia behöver, precis som alla andra, ta vårt ansvar vid den rådande risken för coronasmitta. Därför praktiserar vi noggrann hand-, klinik- och luftvägshygien hos oss. Våra besökare är välkomna som vanligt men uppmanas att följa våra hygieninstruktioner samt förhålla sig till följande:

  • Är du bekräftad bärare av covid-19 viruset, visar symptom eller är satt i karantän för att du eventuellt kan vara smittad, besök inte våra hästkliniker eller hästsjukhus

Stämmer du in på något av ovanstående:

  • Låt någon annan ta din häst till veterinärbesöket
  • Behöver din häst AKUT hjälp, vänd dig om möjligt till något av våra större hästsjukhus

Vi uppmanar också alla hästägare att begränsa antalet personer som följer med hästen på besöket.

Tack för din medverkan. Tillsammans kan vi förhindra eventuell smittspridning!

Hygiene instructions