Så förhindrar vi eventuell smittspridning

Så förhindrar vi eventuell smittspridning

Evidensia behöver, precis som alla andra, ta vårt ansvar vid den rådande risken för coronasmitta. Därför praktiserar vi noggrann hand-, klinik- och luftvägshygien hos oss.

Våra besökare är välkomna som vanligt men uppmanas att följa våra hygieninstruktioner samt förhålla sig till följande:

  • Är du bekräftad bärare av covid-19 viruset, visar symptom som feber, hosta, snuva eller halsont alternativt satt i karantän för att du eventuellt kan vara smittad, besök inte våra hästkliniker eller hästsjukhus 

Stämmer du in på något av ovanstående:

  • Ring din klinik först för att informera om läget, tillsammans kan ni komma fram till en alternativ lösning 
  • Låt någon annan som är symptomfri att ta din häst till veterinärbesöket 
  • Behöver din häst AKUT hjälp, vänd dig om möjligt till något av våra större hästsjukhus 

Vi ber också alla hästägare om följande vid klinikbesöket:

  • Undvik trängsel – var i största möjliga mån enbart 1 person per patient inne på hästkliniken/hästsjukhuset 
  • Håll avstånd med minst 2 meter till oss som jobbar här och andra besökare. Ta också hänsyn till eventuella avståndsmarkeringar.

Tack för din medverkan, tillsammans kan vi förhindra eventuell smittspridning.

Hästkliniker och hästsjukhus

Alla våra hästkliniker och hästsjukhus håller öppet. Du hittar kontaktuppgifter här.
Hitta hästkliniker och hästsjukhus