Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Veterinärundersökning häst

När du bokat ett besök för veterinärundersökning är polikliniken den avdelning du och din häst kommer till först.  Den kan jämföras med den mottagning inom humanvården där man tar hand om patienter i öppenvård. Poliklinikavdelningar finns vid alla våra hästkliniker och hästsjukhus.

På polikliniken möter du en veterinär som ber dig berätta hästens sjukdomshistoria. Du får svara på hur länge den varit sjuk, vilka symptom den haft och hur symptomen yttrat sig.

Veterinären undersöker sedan hästen och gör en plan för hur man ska gå vidare.

Vi kan behöva komplettera din beskrivning och veterinärens kliniska undersökning med ytterligare undersökningar, till exempel blodprover, röntgen och ultraljud, för att få en bättre bild av hur vi ska gå vidare med din häst.

Många gånger kan all vård din häst behöver utföras på polikliniken, men ibland måste hästen stanna kvar för vidare utredning, behandling eller observation.

När så behövs ges anvisningar om fortsatt vård i hemmet. Det kan till exempel gälla medicinering, speciell diet eller sårvård.

Kliniker som erbjuder denna tjänst