Veterinärundersökning häst

När du bokat ett besök för veterinärundersökning är polikliniken den avdelning du och din häst kommer till först. Den kan jämföras med den mottagning inom humanvården där man tar hand om patienter i öppenvård. Poliklinikavdelningar finns vid alla våra hästkliniker och hästsjukhus.

På polikliniken möter du en veterinär som ber dig berätta hästens sjukdomshistoria - det vill säga hur länge den varit sjuk, vilka symtom den haft och hur symtomen yttrat sig. Veterinären undersöker sedan hästen och lägger upp en plan för hur man ska gå vidare.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas