Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Nedsatt prestation

Orsakerna till nedsatt prestation hos våra hästar är ofta diffusa och kommer smygande.

Utredning vid nedsatt prestation häst

Det behövs ofta en omfattande utredning för att hitta orsaken till hästens problem.  Veterinären får lägga ett pussel av hästägarens berättelse, olika undersökningar av hästen och provtagningar.

Nedsatt prestation hos hästar förorsakas ofta av avvikelser i rörelseapparaten, hjärtat eller luftvägarna.

Häst med nedsatt prestation travas i korridor.

Nedsatt prestation orsakas ofta av avvikelser i rörelseapparaten.

Kliniker som erbjuder denna tjänst