Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Hudsjukdomar häst

Hudsjukdomar häst är vanligt. De kan till exempel drabbas via infektion av bakterier, parasiter eller svamp. Eller på grund av genetiska eller immunologiska sjukdomar.

”Mugg” är ett vanligt begrepp inom hästvärlden. Det är ett samlingsbegrepp på krustor och hudinflammation- och infektion i karled och längs de nedre delarna av benen.

Grundorsaken till dessa hudproblem är mycket varierande från fall till fall. Därför är det viktigt att undersöka varför just din häst har drabbats, framför allt hästen får upprepade problem.

Undersökning av hudsjukdomar häst

Genom en grundlig hudundersökning och i vissa fall vävnadsprover samt odling för bakterier och svampar kan vi hitta lösningen på problemet. Vi kan också motverka att det uppstår igen.

Veterinären behöver svar på en del frågor  från dig som är ägare till den drabbade hästen:

  • Hur länge har hästen haft problem?
  • Är problemen återkommande?
  • Har någon behandling skett?
  • I så fall, vilket resultat gav behandlingen?

Veterinären väger samman din hästs sjukdomshistoria med de fynd som görs vid undersökning och provtagning och kan på detta sätt ställa en korrekt diagnos.

Behandling

Antibiotikabehandling är vanligt hos dessa patienter. Det kan undvikas genom att gå till botten med problemet och genom att behandla lokalt med antimikrobiella lösningar och salvor. På så sätt minskar vi risken för uppkomst av resistenta bakterier.

 

Kliniker som erbjuder denna tjänst