Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Bukkirurgi häst

Kolik är nästintill alltid ett akut problem. Ibland behövs bukkirurgi häst när det inträffar. I den absoluta majoriteten av fallen släpper dock koliksymtomen relativt omgående med kramplösande medicin, sondning med laxerande medel, dropp och motion.

Bukkirurgi vid kolik

Men i bland är det nödvändigt med operation för att hästen ska bli bra. Det kan bli aktuellt om hästen har en kraftig tarmlägesförändring eller omvridning av tarm (så kallat tarmvred). Avancerade operationer så som bukkirurgi utförs alltid oavsett tidpunkt på dygnet.

Kliniker som erbjuder denna tjänst