Bukkirurgi häst

Kolik är nästintill alltid ett akut problem. I majoriteten av fallen släpper koliksymtomen relativt omgående med behandling med kramplösande medicin, sondning med laxerande medel, dropp och motion. Dock kan det i vissa fall bli nödvändigt med operation för att hästen ska bli bra. Det kan bli aktuellt om hästen har en kraftig tarmlägesförändring eller omvridning av tarm (så kallat tarmvred). Avancerade operationer som akut bukkirurgi utförs alltid oavsett tidpunkt på dygnet.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas