Bukkirurgi

Kolik är nästintill alltid ett akut problem. I den absoluta majoriteten av fallen släpper koliksymtomen relativt omgående med kramplösande medicin, sondning med laxerande medel, dropp och motion. Men i bland är det nödvändigt med operation för att hästen ska bli bra. Det kan bli aktuellt om hästen har en kraftig tarmlägesförändring eller omvridning av tarm (så kallat tarmvred). Avancerade operationer så som bukkirurgi utförs alltid oavsett tidpunkt på dygnet.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas