Traces/hälsointyg inför utlandsresa

För att kunna resa med eller flytta hästar mellan EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna måste du ha ett hälsointyg som visar att hästen inte är smittad med någon smittsam sjukdom. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det land som hästen kommer ifrån inom 48 timmar före lastningen. Veterinären registrerar intyget i EU:s gemensamma system TRACES.NT. Intyget gäller under 10 dagar. Om hästen ska tävla eller delta i vissa evenemang behövs inte alltid intyget.

Hästen behöver inte ha ett hälsointyg när den reser mellan Sverige, Danmark, Finland eller Norge om hästen:

•    är registrerad på en anläggning i Sverige, Danmark, Finland eller Norge och
•    är en registrerad häst, det vill säga att den är införd i huvudavsnittet i en stambok eller har en FEI-licens (tidigare FEI-pass) och
•    ska delta i vissa tävlingar eller evenemang i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Det här gäller när hästen ska delta i:

•    travtävling
•    galopptävling
•    tävling inom de grenar som omfattas av FEI:s regelverk
•    avelsvärdering eller bruksprov.

Om en häst reser utan hälsointyg mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för att delta i sådana evenemang gäller det här:

•    Det får gå maximalt 10 dagar från att du passerar gränsen ut ur ursprungslandet till att du passerar gränsen tillbaka in i ursprungslandet.
•    När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
•    När du reser hem måste du kunna visa att hästen deltagit i tävlingen genom att till exempel visa en resultatlista eller annat dokument.

Du ska också ha med en egenförsäkran som innehåller det här:

•    ursprungsplats som ska vara en registrerad anläggning
•    destination
•    platser för vila
•    transportmedel och transportör - tänk på att transportören ska vara registrerad
•    hästarnas identitetsnummer, så kallade UELN-nummer
•    en försäkran om att djuren inte kommer från en anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas