Ridträning

En hjälp vi tillhandahåller är ridträning med en professionell instruktör. Fokus är igen att ge hästen möjlighet, anpassat till hästens skada, att kunna röra sig på ett bra sätt och bygga upp muskulaturen samtidigt.

Vid ridträning tittar instruktören på:

Sadel – är den anpassad till hästen och ändamålet. Viktigt är att även titta/känna på funktionen uppsutten och under rörelse.

Övrig utrustning – kontrolleras att den är bra anpassad för hästen och ändamålet.

Ryttaren – balans, sits, i tempot som rids. Viktigt med fria, mjuka, stadiga händer så inte balansen hålls i hästens mun.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas